Open college Smart mobility - Talking traffic: hoe Nederlandse overheden en bedrijfsleven samen het dagelijks verkeer verbeteren

Introductie

Op vrijdag 31 januari geeft Marcel Westerman van het Ministerie van I&W een open college over de publiek-private samenwerking Talking Traffic. Talking Traffic is een initiatief om publiek en privaat meer te laten samenwerken. Marcel Westerman neemt ons mee in hoe dit werkt, welke resultaten er geboekt zijn en hoe barrières zijn geslecht.

Praktische informatie

Locatie
CROW in Utrecht, Jaarbeursplein 22
Evenementdatum
31 januari 2020
Tijd
13.00 - 16.00 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Wegbeheerders werkzaam bij de overheid

Sprekers

Marcel Westerman

Ministerie van I&W

Marcel Westerman

Samenwerkingspartners

Platform WOW - Water ontmoet Water en Weg ontmoet Weg
Logo Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat