Emissieloos Bouwen: wat levert het op in de praktijk?

Introductie

Het is 2022 en de tijd tikt door. In 2030 willen we als GWW-sector volledig emissieloos bouwen. Hoe gaat we daar komen?

In deze bijeenkomst zie je hoe emissieloos bouwen er in de praktijk aan toe gaat. We zien hoe markt en overheid de krachten bundelen op zowel kleine als grootschalige projecten en wat het toepassen van emissieloos bouwen opbrengt. De resultaten zullen je verrassen.

Praktische informatie

Locatie
Online
Evenementdatum
9 maart 2022
Tijd
15.00 - 16.30 uur
Kosten
geen
Doelgroep
Iedereen die te maken heeft met grond-, weg- en waterbouw

Programma

Onder leiding van Marco Hofman (Provincie Noord-Holland) openen we de bijeenkomst met Edwin Lokkerbol (Emissieloos Netwerk Infra) die het ‘waarom’ van Emissieloos Bouwen neerzet. Van daaruit neemt hij ons mee in de benodigde verandering in de klassieke rolopvatting tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit doet hij aan de hand van concrete projecten uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en bij het aanbesteden van rotondes.

Jan Baltissen (HWBP) duikt dieper in op de opbrengsten voor opdrachtgevers, zowel op grote als kleine schaal. Dat zit niet alleen in de reductie van emissie maar ook onder meer minder hinder, veranderende bouwlogistiek en de kansen die daaruit ontstaan.

Pol van de Rest (Waterschap Scheldestromen) neemt ons mee in hun bouwteam van een groot project waar ze de opdrachtnemer betrekken om de juiste vraag te kunnen stellen. Hierin wordt duidelijk dat we de expertise van de markt nodig hebben om stap voor stap richting 100% emissieloos bouwen te komen.

Sil Polman (gemeente Arnhem) en zijn samenwerkingspartner bij Heijmans laten zien wat er al mogelijk is. In het uitgelichte project is bijna al het materiaal elektrisch, worden amper nieuwe materialen gebruikt en zullen de uitkomsten gebruikt worden om de aanpak op te schalen middels een roadmap zero emissie bouwplaats.

Na vier korte presentaties nemen de sprekers deel in het panel waar we dieper verkennen wat de kansen, uitdagingen en opbrengsten zijn van emissieloos bouwen en hoe we deze transitie kunnen versnellen. Tijdens de presentaties en het panel word je als deelnemer ook uitgenodigd je vragen in te brengen.

Na afloop van deze bijeenkomst heb je beter beeld wat emissieloos bouwen in de praktijk oplevert en handvatten om dat verder vorm te geven in je eigen projecten.

Experts

Marco Hofman

Provincie Noord-Holland

Strategisch adviseur beheer

Marco Hofman

Edwin Lokkerbol

Platform WOW

Projectleider Assetmanagement en V&R

Edwin Lokkerbol

Jan Baltissen

Rijkswaterstaat

Klimaatadviseur Dijkversterkingen Hoogwaterbeschermingsprogramma

Jan Baltissen

Pol van de Rest

Waterschap Scheldestromen

Technisch Manager IPM team Projectorganisatie waterveiligheid

Pol van de Rest

Sil Polman

Gemeente Arnhem

Senior projectleider

Sil Polman
Zero emissie
Terugkijken Emissieloos Bouwen: wat levert het op in de praktijk?
Zero emissie
Terugblik: Emissieloos Bouwen: te duur of (uiteindelijk) een koopje?
Zero emissie
Terugkijken: Emissieloos Bouwen - slimmer inkopen en aanbesteden