Terugblik: Emissieloos Bouwen: te duur of (uiteindelijk) een koopje?

Introductie

Hoe ziet het kostenplaatje eruit voor emissieloos bouwen, voor zowel de korte als lange termijn? Voor klein en voor groot materieel? En hoe kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers elkaar hierin tegemoet komen zodat we in 2030 als GWW-sector 100% emissieloos bouwen?

Deze vragen en meer bespraken we op 29 maart met twee opdrachtgevers en opdrachtnemers in de tweede bijeenkomst in het drieluik emissieloos bouwen. De video is, in tegenstelling tot de andere webinars in dit drieluik, niet meer terug te zien.

Samenvatting

Marc Peerdeman (Rijkswaterstaat) laat het grote plaatje zien van emissieloos bouwen met verwachte cost curves ten opzichte van diesel, de uitsplitsing van kosten en verloop daarvan en de invloed en van subsidies.

Gian Broers (BAM) neemt ons mee in de praktijk. Sinds 2019 hebben ze versneld ingezet op elektrisch materiaal en hebben ze inzicht in wat wel en niet rendabel blijkt en wat ze voor de nabije toekomst willen en nodig hebben van opdrachtgevers om de volgende stap te zetten richting 100% emissieloos bouwen.

Stefan Rigter (Gemeente Amsterdam) stelt samengevat: ‘True pricing versnelt innovatie’. Hij laat zien hoe de gemeente Amsterdam door kwantificeren, monitoring en beprijzing richting 2030 en daar voorbij een heldere lijn uit kunnen zetten richting 100% emissieloos bouwen en hoe dat de innovatie versnelt.

In het panelgesprek ontstaat een levendig gesprek over de kracht van internationale big buyer groups, de opschaling van elektrisch materieel en de impact daarvan op prijs en laadinfrastructuur en veel andere onderwerpen in relatie tot de financiële kant van emissieloos bouwen.

Eén ding staat als een paal boven water: alle sprekers en menig deelnemer onderschrijft het belang van de energietransitie en emissieloos bouwen en de noodzaak om daarin te durven investeren. Wat daarin cruciaal is, is om meer samen te werken door samen in te kopen, normeringen vast te stellen en als opdrachtgever en opdrachtnemer te weten wat je van elkaar nodig hebt.

Sprekers

Marco Hofman

Provincie Noord-Holland

Strategisch adviseur beheer

Marc Peerdeman

Rijkswaterstaat

Financieel strateeg

Gian Broers

BAM Infra

Projectorganisator

Stefan Rigter

Gemeente Amsterdam

Adviseur Duurzaam Opdrachtgeven en Inkopen

Zero emissie
Terugkijken Emissieloos Bouwen: wat levert het op in de praktijk?
Zero emissie
Terugkijken: Emissieloos Bouwen - slimmer inkopen en aanbesteden