Innovatie Maaitechniek en Vaartuignavigatie

WOW-prijs genomineerde 2023

Waar werken jullie samen aan?

Voor de korte en middellange termijn kan de onveiligheid en hinder alleen worden bestreden door te maaien. Door beperkingen van beschikbare budgetten en ecologie kan echter minder worden gemaaid dan redelijkerwijs noodzakelijk is.  Om het maairendement te verhogen innoveerde de Stichting Maaien samen met de maaibedrijven de maaitechniek. Dit in de vorm van een maaiponton met een grote maaibreedte, een traploos in diepte verstelbaar maaihek en continue inzameling van het maaisel met opvoerbanden. Techmaps zorgde voor een ondersteunende managers-app en uitvoerders-app. Met als resultaat een maaiponton met een hoog rendement en efficiënt plannings- en monitoringsinstrument.

Tegelijkertijd bleek er een grote behoefte aan een aanvullend navigatie-instrument voor waterrecreanten. Om daarin te voorzien ontwikkelde Techmaps Remote Sensing de gratis te downloaden app Waterplanten.nu. Deze app brengt alle informatie over locaties en groeistadium van waterplanten en het maaien samen: waterplantkarteringen van RWS, satelliet data, jaarlijkse luchtfoto’s, wekelijkse monitoring met fishfinders en dagelijks de maairesultaten. Dit op een formele waterkaart ondergrond inclusief betonning. De app wordt dagelijks geactualiseerd en is daardoor een onmisbare hulp voor een plezierige en veilige dag op het water.

Waar staan jullie met elkaar?

Een crowdfundingactie in 2020 verliep zeer succesvol. De maaibedrijven, meer dan 20 watersportbedrijven en -verenigingen in de randmerenregio, 4 provincies en de 14 gemeenten die samenwerken in de Coöperatie Gastvrije Randmeren brachten de benodigde middelen voor de bouw van het ponton bijeen. In 2022 kon het prototype worden getest op basis waarvan verbeteringen zijn aangebracht. In het maaiseizoen 2023 is het ponton niet alleen efficiënt maar ook  zeer bedrijfszeker gebleken.

Vanaf 2021 is door Techmaps Remote Sensing gewerkt aan de recreanten-app Waterplanten.nu. De Coöperatie Gastvrije Randmeren en de gemeente Hoorn namens 8 Markermeer gemeenten traden daarbij op als formele opdrachtgevers. In 2022 is de publieksversie van de recreanten-app uitgebracht. En met ca. 80.000 views onmiddellijk een succes gebleken.

Door beide innovatietrajecten is een hecht netwerk van gevarieerde samenwerkingspartners ontstaan. De problematiek is extra geagendeerd. De inbreng van de watersportsector en de bedrijven door overheden gewaardeerd. Naar de toekomst toe een prima basis om samen te werken aan de noodzakelijke structurele oplossingen.

Waarom verdienen jullie het om de WOW-samenwerkingsprijs te winnen?

Aanpak van waterplantenoverlast op plassen en meren is tot op heden voor reguliere producenten van maaiboten een nichemarkt. En voor betrokken overheden en waterbeheerders vrijwel onontgonnen terrein. Dit terwijl gebruikers in de waterrecreatieve sfeer al geruime tijd indringend om aandacht voor de problematiek vragen. Veiligheid, maatschappelijke waarde en economische betekenis zijn immers in het geding.

Maaibedrijven, Stichting Maaien en Techmaps Remote Sensin, al snel ondersteund door de Coöperatie Gastvrije Randmeren, hebben in deze situatie de krachten gebundeld en namen twee praktische initiatieven: innovatie van het maaisysteem en ontwikkeling van een nieuw navigatiehulpmiddel.
Een niet strikt geformaliseerde maar wel effectieve vorm van samenwerking. Watersportbedrijven en -verenigingen en provincies beseften de waarde van de initiatieven en maakten met hun bijdragen uitvoering mogelijk.

Met het verbinden van overheden met private partijen en van uitvoerders zoals de maaibedrijven en machinebouwers met provinciale beleidsmakers menen de initiatiefnemers een bijzondere, prijswaardige prestatie te hebben geleverd.

Bovendien een prestatie met een grote reikwijdte. Immers de waterplantenproblematiek manifesteert zich in steeds meer plassen en meren. De recreatieve functie van Nederland Waterland is niet overal meer vanzelfsprekend. De  ontwikkelde innovaties zullen in elk geval helpen om de hinder beheersbaar te houden en de veiligheid op het water voor recreanten te borgen.

Vragen over dit project?

Kees Kooijman
Kees Kooijman
Stichting Maaien Waterplanten Randmeren
Voorzitter
Chris de Graaff
Chris de Graaff
Techmaps Remote Sensing BV
Directeur