Verkeersdesk Foodvalley

WOW-prijs genomineerde 2021

Waar werken jullie samen aan?

De verkeersdesk is een webbased tool die de regionale samenwerking op het gebied van mobiliteit op uiteenlopende beleidsthema’s ondersteunt. Denk aan de lokale uitwerking van het Klimaatakkoord, het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF), het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV), de basisgeluidsemissiekaart (Omgevingswet) en de monitoring van onze regionale bereikbaarheidsagenda.

We brengen allerlei mobiliteit-gerelateerde open data samen - zoals gegevens rondom sluipverkeer, verkeerstellingen, verkeersborden, reistijden en fietspotentie - en verwerken deze tot kaarten en indicatoren die ons nieuwe, snelle informatie geven. Hierbij maken we ook gebruik van een ondersteunend regionaal verkeersmodel. Een voorbeeld van een product is een kaart voor aannemers waarmee we op een eenduidige manier in de regio aangeven welke organisatorische eisen gelden bij werkzaamheden op de verschillende wegvakken van ons wegennet. Met de tool kunnen we gemakkelijker werken aan de landelijke digitaliseringsopgave, ondersteunen we belangrijke regionale beleidsthema's en maken we op gemeentelijk niveau een flinke efficiencyslag.

Zo leidt de verkeersdesk tot rationeler, pro-actiever en samenhangender mobiliteitsbeleid, waarbij we optimaal gebruiken maken van de mogelijkheden die de digitalisering ons biedt. Het uiteindelijke doel is dat weggebruikers, ondernemers en aanwonenden meer tevreden zijn en dat bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid verbeteren.

Stem op dit project

Permanente verkeersteller
Permanente verkeersteller , Verkeersdesk Foodvalley

Waar staan jullie met elkaar?

De regionale samenwerking op het gebied van mobiliteit loopt al zo'n 10 jaar. De verkeersdesk is 3 jaar geleden gestart. We staan nu aan de vooravond van het gebruik van de verkeersdesk voor onze eigen gemeentelijke beleidsthema’s. Daarbij gaan we aan de slag met accountmanagers die een beleidsthema bij de kop pakken en dat niet alleen voor hun eigen gemeente, maar voor de gehele regio doen. De gemeentelijke beleidsambtenaren zijn hier enthousiast over en we hopen dat deze opzet slaagt.

Waarom verdienen jullie het om de WOW-samenwerkingsprijs te winnen?

1. We moeten vaart maken met de landelijke digitaliseringsopgave en er komen diverse regionale opgaven op ons af. De verkeersdesk en bijbehorende werkprocessen helpen ons om de opgaven concreet te maken en tegelijkertijd elkaar te ontzorgen en ons eigen werk efficiënter in te richten. Een praktisch voorbeeld is de opgave van openbare parkeerplekken voor het Nationaal Parkeer Register. Met behulp van de verkeersdesk kunnen we dit sneller en completer doen. We hoeven ons niet te verdiepen in de ins en outs van commerciële platforms die daarnaast veranderlijk zijn. En passant delen we elkaars expertise en creëren we meer eenduidigheid binnen de regio. De verkeersdesk is daarmee een belangrijke bouwsteen voor onze samenwerking.

2. De samenwerking is uniek doordat het een publieke activiteit is: voor en door ambtenaren uitgevoerd, met de focus op praktische bruikbaarheid binnen beleidsthema’s. Doordat alle betrokken ambtenaren “eigenaar” zijn en we gezamenlijk aan en met de verkeersdesk werken, denken we dat we een blijvende ontwikkeling hebben gestart..

3. We denken dat het concept interessant is voor andere regio’s om processen rondom digitalisering te versnellen en te verduurzamen. We nodigen andere regio’s dan ook uit om contact met ons op te nemen. We zijn niet afhankelijk van adviesbureaus en kunnen dus wat we ontwikkeld hebben beschikbaar stellen. Zo hebben we een regionaal verkeersmodel ontwikkeld dat aan de hand van open data voor een willekeurige regio binnen een half uur een model maakt. Met dit model kunnen we bijvoorbeeld het effect van een tijdelijke afsluiting op alternatieve routes doorrekenen. We hebben met dit model ook kaarten gemaakt, zoals het belang van een wegvak voor het netwerk in termen van omrijdafstand.

De regio Foodvalley heeft al een mooi doel voor de geldprijs voor ogen, mocht de regio winnen. Samen met V-Tron wil zij rondom een basisschool in een 30 km zone in de regio een proef uitvoeren met Intelligente Snelheids Adaptatie (ISA). Bij een beperkt aantal auto's wordt ISA dan tijdelijk ingebouwd. Vervolgens kunnen deze auto's (en hun achterliggers!) niet harder dan 30 km/uur. De data worden in de verkeersdesk geplaatst, rekening houdend met privacy aspecten

Op zoek naar open data om een beleidsopgave uit te werken?

Om een beeld te geven van de beleidsthema's en opgaven waar we aan werken, de rol van de verkeersdesk daarin en de open data die we daarbij gebruiken, hebben we een tool gemaakt: verkeersloket.herokuapp.com.  De tool is met name interessant als je op zoek bent naar open data om een bepaalde beleidsopgave uit te werken. Meer weten? Neem dan contact op met de regionale programmamanager mobiliteit Rick de Jongh. 

Wie werken er samen?

De acht gemeenten van Foodvalley (Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen), Rijkswaterstaat en de provincies Utrecht en Gelderland.

Vragen over dit project?

Bas Tutert
Bas Tutert
Gemeente Ede
Verkeersplanoloog
Rick de Jongh
Rick de Jongh
Regio Foodvalley
Programmamanager mobiliteit