Samenwerkingsverband Gladheidbestrijding Zeeland

WOW-prijs genomineerde 2021

Waar werken jullie samen aan?

In Zeeland hebben alle wegbeheerders de handen ineengeslagen om de organisatie, coördinatie en uitvoering van de gladheidbestrijding zo optimaal mogelijk te laten verlopen. We kijken met de wegbeheerders gezamenlijk naar het te strooien areaal en zoeken daarin naar de beste aanpak. We bepalen de strooiroute los van wie de wegbeheerder is en optimaliseren maximaal met elkaar op het gebied van zaken als doorstroming, veiligheid, duurzaamheid en beschikbaarheid van materieel en systemen. Zo kan het gebeuren dat wegbeheerder A de routes van wegbeheerder B strooit en daarbij gebruik maakt van het materieel van wegbeheerder C. We werken allemaal in hetzelfde Gladheid Meld Systeem en Strooi Management Systeem om voor ieder de actuele stand van zaken inzichtelijk te houden.

Op deze manier verbeteren we de doorstroming en verkeersveiligheid voor onze weggebruikers tijdens winterse omstandigheden èn bereiken we kostenwinst door schaalvoordeel. Doordat we de laatste ontwikkelingen op het gebied van de gladheidbestrijding volgen, brengen we onze gezamenlijke kennis steeds een stap verder. Zo maken wij inmiddels gebruik van automatisch strooien en we onderzoeken de toepassing van refurbished materieel en de toepassing van in car data in het gladheidmeldsysteem om duurzaamheid en doorstroming te optimaliseren.

Stem op dit project

Strooiwagens
Strooiwagens

Waar staan jullie met elkaar?

Onze samenwerking is in 2006 al begonnen middels een groeimodel, waarbij om de vijf jaar de overeenkomst werd verlengd en steeds meer partners zich aansloten. Binnenkort gaan we de nieuwe samenwerkingsovereenkomst afsluiten met een looptijd van 15 jaar, waarbij lokale en regionale kennis wordt geborgd. We zijn als samenwerkingsontwikkeling nu doorgegroeid naar een eindfase waarbij Rijkswaterstaat de Centrale uitvoeringsorganisatie de coördinatie en de uitvoering van de gladheidbestrijding gaat organiseren en hierbij de partners ontzorgt. 

Waarom verdienen jullie het om de WOW-samenwerkingsprijs te winnen?

Strooiwerkzaamheden tijdens winters weerDe kracht van onze samenwerking is dat we eenduidigheid creëren voor de weggebruiker. De wegen van de wegbeheerders liggen niet allemaal aan elkaar, ze liggen als een lappendeken door de provincie. Als ieder zijn eigen wegen zou strooien dan zouden er vele kilometers over de wegen van andere wegbeheerders gereden worden met de strooier “uit”. Dit is inefficiënt, niet duurzaam en kan zeer gevaarlijke situaties veroorzaken. Zeker bij sneeuwval, omdat je als weggebruiker dan ineens van een sneeuwvrije weg op een besneeuwde weg terecht kan komen.

Verder zorgt onze samenwerking ervoor dat het hele areaal op een zeer efficiënte manier gestrooid wordt. We werken samen op het gebied van de uitvoeringscontracten, strooiroutes, dooimiddelen inkoop, wintermaterieel inkoop, onderhoud en systemen. Daarmee behalen we een flink schaalvoordeel en maken dus veel minder kosten dan als we dit allemaal voor onszelf zouden organiseren. En door onze kennis met elkaar te delen, samen landelijke en internationale ontwikkelingen in de gaten te houden en onze geleerde lessen te borgen, zijn we in Zeeland leading partner in het vakgebied geworden.

Deze verregaande vorm van samenwerking op het gebied van gladheidbestrijding is in Nederland nog niet overgenomen door anderen, maar zou wel een prima blauwdruk kunnen zijn voor andere regio’s. Doordat we als partners al jarenlang met elkaar samenwerken, is er een groot onderling vertrouwen ontstaan, dat verder reikt dan alleen het strooien. We werken naadloos in teamverband samen, waarbij er een uniform kwaliteitsniveau is ontstaan. Daar zijn we trots op!

Wie werken er samen?

Alle wegbeheerders in Zeeland, te weten: Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen, North Sea Port, N.V. Westerscheldetunnel en alle 13 Zeeuwse gemeenten (Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Sluis, Middelburg, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Tholen, Veere, Vlissingen).

Vragen over dit project?

Dook Musters
Dook Musters
Samenwerkingsverband Regionale gladheidbestrijding Zeeland
Adviseur Gladheidbestrijding
Martin Roosenburg
Martin Roosenburg
Provincie Zeeland
Medewerker Gladheidbestrijding en Materieel
Robbert Verhulst
Robbert Verhulst
Rijkswaterstaat
Gladheidcoordinator

Samenwerking gladheidbestrijding