Innovatie Proeftuin Diergaarde Blijdorp

WOW-prijs genomineerde 2021

Waar werken jullie samen aan?

Diergaarde Blijdorp is sinds 2014 de proeftuin voor de innovaties op gebied van deltatechnologie en water. De diergaarde ligt centraal in de stad Rotterdam en wordt doorkruist door het stedelijk watersysteem. Water is een belangrijk onderwerp voor alle betrokken partijen: het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, de Gemeente Rotterdam/Rotterdams Weerwoord, de Hogeschool Rotterdam en de TU Delft.

De Diergaarde bleek een unieke plek voor studenten om onderzoek te doen naar onder andere waterkwaliteit. Maar ook een zeer geschikte plek voor startups, die hun vernieuwende ideeën testen en deze zo klaarstomen voor de markt. Tegelijkertijd is het een mooi podium om de jaarlijkse 1,5 miljoen bezoekers te informeren over klimaatverandering, watergebruik en de nieuwe duurzame oplossingen in de stad of bij hen thuis.

Kortom, een bruisende samenwerking van publieke en private partijen, die de handen ineen slaan voor vernieuwende water- en klimaat oplossingen.

Stem op dit project

Opening entree Blijdorp 4 december 2020
Opening entree Blijdorp 4 december 2020

Waar staan jullie met elkaar?

In 2014 is de samenwerking aanvankelijk begonnen met veel onderzoek van studenten en wetenschappers om inzicht te krijgen in het watersysteem en de waterkwaliteit. Deze onderzoeken hebben geleid tot concrete acties voor de Diergaarde en opdrachten/projecten voor start-ups en structurele monitoringscampagnes door studenten en onderzoekers.

Zo zijn de afgelopen jaren het watersysteem én de waterkwaliteit verbeterd. Op dit moment werken we aan het laatste stuk voor een circulerend watersysteem met als doel een zelfvoorzienend systeem. In 2020 is gestart met de aanleg van een klimaatbestendig plein in de diergaarde om regenwater op te vangen. Met de bouw van een biofilter is het systeem in 2021 klaar voor gebruik.

Ook in de toekomst verwachten we dat de samenwerking zich verder voortzet. Voor 2021 en 2022 staan er in ieder geval al veel projecten en activiteiten op de planning.

Waarom verdienen jullie het om de WOW-samenwerkingsprijs te winnen?

Met het etaleren en communiceren van de waterinnovaties bereiken we ongeveer 1,5 miljoen bezoekers per jaar. Middels de educatie en communicatie vanuit Blijdorp, Rotterdams Weerwoord en het waterschap maken we deze bezoekers meer klimaat- en waterbewust. We sporen ze bijvoorbeeld aan om gebruik te maken van subsidies van de gemeente en het waterschap, maar reiken ze ook simpele dingen aan die ze zelf thuis kunnen doen (bijvoorbeeld regenton aanschaffen, tegel eruit groen erin, zuinig zijn met drinkwater etc.). Daarnaast is de Diergaarde zelf duurzamer geworden, wat voor de stad Rotterdam ook impact heeft: minder drinkwaterverbruik, minder wateroverlast, minder riooloverstorten en dus betere waterkwaliteit van de singels. Verder is het voor de betrokken ondernemers een mooie springplank naar de echte markt en biedt het bekendheid voor deze start-ups.

Het project is ook zeer interessant voor andere steden met dierentuinen of grote eigenaren van grond. Een plek creëren voor innovatie, onderzoek en participatie van burgers levert heel veel waarde op. Wij zien zeker meer potentie voor soortgelijke projecten in Nederland.

Wie werken er samen?

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK), de Gemeente Rotterdam, Evides drinkwaterbedrijf, Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water (VPdelta), Hogeschool Rotterdam, TU Delft, startups, waaronder Fieldfactors, Bufferblock, Nova Innova, en Muuras.

Vragen over dit project?

Jaap de Ron
Jaap de Ron
Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard
Innovatie adviseur
Lindsey Schwidder
Lindsey Schwidder
Delft University of Technology
Project Manager Water - Innovation & Impact Centre