Toolkit Agressie en geweld: maatregel 8

Verleen nazorg aan werknemers die slachtoffer zijn van agressie en geweld.

Opvang en nazorg

Bekijk hier een toelichting op het verlenen van eerste opvang en nazorg, en op de rol van leidinggevenden en het bedrijfsopvangteam.

Opvang

Leidinggevenden vinden hier een handreiking over opvang, nazorg en afhandeling van het incident met publieksagressie.

Interne opvang

Bekijk hier een document met taken voor de leidinggevende tijdens een incident omtrent publieksagressie.

Externe opvang

Een combinatie van interne opvang en professionele backup kunnen zorgen voor verwerking van een incident met publieksagressie. Hier vind je een handreiking.

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen

Bekijk hier de handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen. De handreiking ondersteunt leidinggevenden en management in de opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen. Ook beleid rondom de preventie van schokkende ervaringen en de gevolgen daarvan komen aan bod. De handreiking richt zich specifiek op deze doelgroepen, omdat zij verantwoordelijk zijn voor opzetten van een goed beleid op dit gebied, maar ook een aantal cruciale elementen van dit beleid zelf uit moeten voeren.