Toolkit Agressie en geweld: maatregel 2

Stimuleer dat medewerkers elk voorval van agressie en geweld melden. Maak dit mogelijk op een eenvoudige, laagdrempelige manier.

Agressievrijwerk: melden

Wanneer een werknemer zich bedreigd voelt, of dit nu strafbaar is of niet, kan hij of zij dit melden binnen de organisatie. Hierdoor houdt de werkgever zicht op het aantal voorvallen binnen de organisatie en op mogelijk ‘lastige’ klanten of bezoekers. Bekijk de website van Agressievrij werk. Op deze website vind je ook tips voor slachtoffers voor tijdens en na een incident.

Handreiking Melden van agressie

Het is belangrijk dat een organisatie zicht heeft op de omvang van publieksagressie binnen haar organisatie. Meldingen van publieksagressie zijn hiervan een essentieel onderdeel. Deze handreiking (pdf) geeft mogelijke oplossingen om meldingsbereidheid te vergroten.

Meldingsformulier publieksagressie

Download hier een voorbeeldformulier voor het melden van agressie en geweld tegen medewerkers.