Terugkijken: webinar Toolbox en checklist duurzame infrastructuur Gemeente Amsterdam

Duurzaam Tenzij...

Introductie

Op maandag 15 januari gaven Anne Uildriks en Bart Bakker van de gemeente Amsterdam een webinar over de Toolbox en Checklist Duurzaamheid die zij in hun werk gebruiken. Deze instrumenten helpen de gemeente om hun ambitieuze duurzaamheidsbeleidsdoelen te laten landen in de infraprojecten. Met de toolbox en checklist weten projectleiders wat ze moeten doen om aan de realisatie van de doelen bij te dragen.

Je kunt het webinar terugkijken. Daaronder vind je de sheets en een link naar de checklist en toolbox. Ook kun je het feedbackformulier van de gemeente Amsterdam invullen, aan de hand waarvan de instrumenten verder worden doorontwikkeld.

Kijk het webinar terug (1 uur, klik door voor index op Youtube)

Samenvatting

Rudy van Beurden stelt de sprekers voor, waarna Bart Bakker als projectleider vertelt wat het initiatief inhoudt. Vanaf 1 januari 2023 moet elk infrastructuur project middels de toolbox en checklist bijdragen aan elk duurzaamheidsdoel, behalve als het bestuur besluit een uitzondering te maken. De toolbox en checklist hebben al bewezen van grote toegevoegde waarde te zijn voor de projecten.

Aanleiding en werking van de Toolbox en Checklist

Bart Bakker (tijdcode 00:05:13) laat zien hoeveel doelstellingen en ambities er tot 2050 gelden en beschrijft ook een soort van apathie die er door de omvang bij medewerkers en projectleiders ontstaat. Het hebben van de ambities is nog niet een garantie om te komen tot de verandering die zo hard nodig is. Daarom heeft het college in september 2023 besloten om anders te gaan werken, waarbij aan de voorkant van elk project in de fysieke ruimte wordt gekeken wat er aan duurzaamheidsthema's nodig is en welke maatregelen daarbij horen. Bij conflicterende belangen wordt een bestuurder betrokken, die de beslissing neemt. Dus je werkt duurzaam, tenzij een bestuurder aangeeft dat het anders moet. Bart laat ook zien hoe dit proces in de praktijk in zijn werk gaat.

Het kan niet meer zo zijn dat een project zelf bepaalt of duurzaamheidsbeleid wel of niet wordt uitgevoerd.

Infocaster.PlatformWOW.Web.Models.Pages.Image Bart Bakker

Demonstratie van de Toolbox en Checklist

Vervolgens gaat Anne Uildriks (tijdcode 00:22:39) dieper in op de Toolbox en Checklist zelf. Er zitten veel tools in die anderen ook zouden kunnen gebruiken, vertelt ze, en ze laat er een paar zien. Het document is 30 pagina's lang met ongeveer 70 tools voor de thema's klimaatadaptatie, schone lucht, energie, ondergrond, circulariteit, biodiversiteit en integraliteit. Het biedt een handig overzicht per projectfase en een tijdsinschatting per tool, zodat projectleiders er snel mee aan de slag kunnen.

Sprekers

Anne Uildriks
Anne Uildriks
Gemeente Amsterdam
Duurzaamheidsadviseur
Bart Bakker
Bart Bakker
Gemeente Amsterdam
Strategisch Adviseur Duurzaamheid

Met duurzaamheid pogen we niet de begroting van de gemeente over de kop te sturen, maar ervoor te zorgen dat er integrale keuzes worden gemaakt. De bestuurder krijgt de mogelijkheid om voor een duurzaamheidsthema te kiezen, ook als dat ten koste gaat van een ander thema. 

Infocaster.PlatformWOW.Web.Models.Pages.Image Bart Bakker