Terugblik infra innovatie marktdag Noord

Terugblik

Op 31 oktober vond de jaarlijkse Infra Innovatie Marktdag plaats in het provinciehuis van Provincie Drenthe. Hier kwamen leden van het Innovatie Atelier, Platform WOW en het CROW samen om te werken aan een veilige en duurzame openbare ruimte en infrastructuur. Het doel van de dag was 'van individuele visies naar gezamenlijk doen!'. Samenwerking tussen marktpartijen, opdrachtgevers en ingenieurs is cruciaal voor het succes van maatschappelijke transities zoals de energietransitie en circulaire transitie.

De dag begon met een terugblik op vorig jaar door Sander Wubbolts. Vervolgens benadrukten sprekers Roel van den Berg en Arjan Postma het belang van leiderschap van opdrachtgevers voor innovatie en de inspiratie die de natuur kan bieden voor innovaties in de GWW-sector. De dag eindigde met workshops en een netwerkborrel, waar deelnemers ervaringen uitwisselden en contacten legden om gezamenlijk te werken aan een duurzame toekomst voor openbare ruimtes en infrastructuur in Nederland. Lees hier de terugblik op de website van Bouwend Nederland.

Samenwerkingspartners