Samenvatting symposium Machinerichtlijn Beweegbare Bruggen

Na lang wachten en veel voorbereiding was het 16 september zo ver: het Symposium Machinerichtlijn beweegbare bruggen in Utrecht met als onderwerp 'Op naar gesmeerde toepassingen'. Om ervoor te zorgen dat elke beweegbare brug op dezelfde wijze aantoonbaar veilig is, hebben verschillende overheden (o.a. Provincie Groningen, Noord- en Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam en Amsterdam) samen met CROW het initiatief genomen om een interpretatie van de machinerichtlijn te schrijven. Het brede scala aan sprekers en de 137 aanwezigen zorgden voor een mooi overzicht op dit onderwerp. De aanwezigen konden middels een QR-code al hun vragen stellen en in de netwerkborrel werden de sprekers actief bevraagd.

Hieronder vind je de belangrijke links, de powerpointpresentatie en een samenvatting van de dag. Scroll naar beneden voor de contactgegevens van de sprekers. 

Samenvatting

Symposium MachinerichtlijnDe dag werd ingeluid door dagvoorzitter Fred Westenberg (voorzitter Stichting Bruggen). Hij besprak waarom dit symposium werd georganiseerd: de grote urgentie in de bruggensector en met name de grote onduidelijkheid met betrekking tot het onderwerp machinerichtlijn in relatie tot beweegbare bruggen. Na deze opening was het tijd voor het welkomstwoord door Lindy Molenkamp (directeur Beheer & Uitvoering provincie Noord-Holland). Haar ervaring met betrekking tot een ernstig ongeluk creëerde een besef dat ook in de bruggensector veiligheid een belangrijk onderdeel vormt. En dat als bestuurder het essentieel is om de juiste balans te vinden tussen veiligheid, beschikbaarheid en investeringen. Ze sloot haar betoog af met de volgende woorden:

 

Laten we samen de handen ineen sluiten om in de toekomst in heel Nederland betaalbare, veilige en betrouwbare bruggen te realiseren en onderhouden.

Lindy Molenkamp, provincie Noord-Holland

Compliance Machineveiligheid

Hierna was het tijd om de eerste inzichten van werkgroep ‘Compliance Machineveiligheid’ te delen. Vanuit drie verschillende veiligheidsdomeinen (verkeersveiligheid, machineveiligheid en arboveiligheid) werd het een en ander uitgelicht mbt de veiligheid van beweegbare bruggen. Bob Nonnekens (kenniswerking CROW, begeleider werkgroep Compliance Machineveiligheid) vertelde dat, na overleg met de Nederlandse Arbeidsinspectie, gebleken was dat een beweegbare brug niet per definitie één machine is, maar uit meerdere machines bestaat.

Vervolgens nam de Nederlandse Arbeidsinspectie het woord, die de recent gepubliceerde Werkinstructie Beoordelen van gewijzigde machines toelichtte. Radbout van Wezel en Alwin Verdaasdonk, beiden specialist (product)veiligheid bij Nederlandse Arbeidsinpectie (NLA), stelden aan het einde van hun verhaal: 

Het belangrijkste is dat elke beweegbare brug een andere situatie is. Hierdoor dien je per situatie na te denken en een goede inschatting te maken.

Radbout van Wezel en Alwin Verdaasdonk

Veiligheid, standaardisering, NEN

Symposium MachinerichtlijnYunex Traffic en Istimewa hadden als aanvulling op voorgaande verhalen ook een duidelijke boodschap. Richard Pijpelink (managing director Istimewa) en Arjan Hartman (managing director Yunex Traffic) zijn op zoek naar eenduidigheid en standaardisering. In andere woorden een aanpak waarin elk veiligheidsdomein op eenduidige wijze wordt gewaarborgd en erkend.

Elke opdrachtgever stelt andere eisen, het zou ons ontzettend helpen als hierin een standaardisering in plaats vindt.

Richard Pijpelink en Arjan Hartman

Na een pauze was het dan ook perfect dat de NEN met Katrien Volleman (consultant NEN) en Roger van Mil (voorzitter NEN-commissie IA&E) een toelichting gaven op de status van de NEN-6787 (2022) voor de aanleg van nieuwe beweegbare bruggen. Daarnaast gaven zij een uiteenzetting over de initiatieven voor de standaardisering van normen voor IA&E-installaties.

Bij NEN IA&E is standaardisering van de gehele binnenkant van een brug het hoofddoel

Katrien Volleman en Roger van Mil

Veiligheidscollege

Na dit verhaal was het tijd voor een veiligheidscollege van prof. Ira Helsloot (onderzoeker van het Crisislab en prof. Veiligheidskunde aan de Radboud Universiteit). Ira kreeg de zaal aan het lachen met zijn anekdote over het installeren van stopcontacten bij vluchtplaatsen in verkeerstunnels. Deze stopcontacten zijn bedoeld voor straalkachels die onderkoelde, gestrande reizigers moeten opwarmen. Deze kachels werden verondersteld deel uit te maken van een standaard ambulance-uitrusting, hetgeen niet het geval blijkt te zijn. De hierdoor overbodige tunneluitrusting bleek orde-grootte 200k Euro te kosten; helaas.

Zijn belangrijkste boodschap luidde:

Het is essentieel dat de verkeersveiligheid gewaarborgd wordt. Wat jullie nu doen is goed, want beweegbare bruggen zijn superveilig. Maar stel jezelf wel de vraag of het nog meer moet?

Ira Helsloot

Neem de verantwoordelijkheid als expert om moeilijke keuzes die gemaakt moeten worden voor te leggen aan je bestuurder. Hierna was er uitgebreid tijd voor vragen tijdens de netwerkborrel.

Sprekers

Lindy Molenkamp

Provincie Noord-Holland

Directeur Beheer en Uitvoering provincie Noord-Holland en regiovoorzitter WOW Noord-Holland

Bob Nonnekens

CROW

Kenniswerker

Ira Helsloot

Radboud Universiteit Nijmegen

Hoogleraar Besturen van Veiligheid

Katrien Volleman

NEN

Consultant standardization

Alwin Verdaasdonk

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Senior arbeidsinspecteur

Radbout van Wezel

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Senior Inspecteur/Specialist

Richard Pijpelink

Istimewa Elektro

Managing Director

Arjen Hartman

Yunex Traffic

Managing director

Samenwerkingspartners