Terugblik op de bijeenkomst Samen Slimmer Inspecteren

Opbrengst

Hoe kunnen we als beheerders samen slimmer inspecteren? Op 26 mei gingen beheerders van verschillende organisaties met elkaar in gesprek.

Emile Hoogterp (Ingenieursbureau Westenberg) deelde zijn perspectief en vroeg zich af of de grote verschillen in aanpak en bedragen tussen de inspecties van Rijkswaterstaat, Provincie en Gemeente noodzakelijk zijn of dat er ruimte is voor optimalisatie.

Van daaruit gingen we achtereenvolgens in gesprek met Mark Zwaan (Rijkswaterstaat), Toon van de Weerdt (Provincie Limburg) en Sander Pooters (Gemeente Amsterdam). Vanuit de verkenning van verschillende perspectieven gingen we met elkaar in gesprek over de kansen en obstakels om het inspectieproces te optimaliseren. De belangrijkste conclusies en kansen:

  • Beheerders kunnen met elkaar optrekken waar de arealen kruisen (kruisende infra).
  • Beheerders kunnen kennis uitwisselen als het gaat om vergelijkbaar areaal, dat hoeft niet locatiegebonden te zijn.
  • Op gemeentelijk niveau de samenwerking versterken? Kijk dan of er een regionaal samenwerkingsverband opgezet kan worden.
  • Beheerders kunnen meer data beschikbaar stellen over inspectiemethodes en wat er uit (innovatieve) inspectieprojecten komt.

Kortom, genoeg aanknopingspunten om de samenwerking op te zoeken en samen slimmer te inspecteren. 1 juni is alweer een volgende bijeenkomst bij het CROW waar het Platform Inspecties Civiele Kunstwerken worden gelanceerd. Dit kan ook een mooi platform zijn om dergelijke samenwerkingen op te starten en je als beheerder bij aan te sluiten. Meld je hiervoor aan.

Wil je als beheerder een samenwerking opstarten op het gebied van inspecties met andere beheerders? Neem contact op met Bart Hansma via bart.hansma@platformwow.nl of via 06-34083632.

Sprekers

Emile Hoogterp

Ingenieursbureau Westenberg B.V.

Technisch directeur/mede-eigenaar

Emile Hoogterp

Toon van de Weerdt

Provincie Limburg

Assetbeheerder Kunstwerken

Toon van de Weerdt

Mark Zwaan

Rijkswaterstaat

Programmamanager Instandhouding Kunstwerken

Sander Pooters

Gemeente Amsterdam

Senior adviseur civiele constructies

Sander Pooters

Samenwerkingspartners

Logo Provincie Limburg
Logo Rijkswaterstaat
Logo Platform WOW
Logo Gemeente Amsterdam