Terugblik: Brugdialoog Industrialisatie

Terugblik

Donderdag 25 maart organiseerden we de brugdialoog Industrialisatie voor professionals die betrokken zijn bij het vraagstuk van het toekomstbestendig onderhouden en beheren van civiele kunstwerken in Nederland. In deze dialoog vroeg men zich onder meer af: geeft standaardisatie nog wel voldoende ruimte voor innovatie?

Spreker Gerhard Nijenhuis (voorzitter stuurgroep IFD-bruggen bij de NEN) gaf aan dat dit vraagstuk ook in de totstandkoming van versie 2.0 van de NTA IFD een belangrijks rol speelt, en altijd aandachtspunt zal blijven. Ongetwijfeld komt dit punt ook weer aan de orde tijdens de webinars en het Sympisium over IFD die we in april organiseren met IFD in de GWW: www.platformwow.nl/IFD.

Sprekers

Erwin Stout
Erwin Stout
SPIE Nederland B.V.
Technisch manager business unit Bruggen Sluizen en Gemalen
Atto Harsta
Atto Harsta
Bouwcampus
Transitiestrateeg, omBouwer, Aanjager
Gerhard Nijenhuis
Gerhard Nijenhuis
NEN
Voorzitter stuurgroep IFD-bruggen

Inhoud

Zoals steeds startten we met 3 inleiders die met hun informatieve en soms prikkelende pitches de aftrap gaven:

Standaard E-ontwerp

Erwin Stout (technisch manager SPIE) benoemde de enorme omvang van onze vervangings- en renovatieopgave in Nederland. Hij ziet zeker toekomst in industrialisatie. Binnen de opdracht voor Overijssel heeft Spie een standaard E-ontwerp gemaakt. Dit levert veel voordeel op voor Spie en Overijssel, maar kan dat ook passen bij RWS of een andere provincie. Edwin stelde dat industrialisatie alleen succesvol kan zijn als de gehele keten erachter staat, die begint met een gestandaardiseerde geïndustrialiseerde uitvraag.

Van projectgericht naar productiegericht

Atto Harsta van De Bouwcampus en Aldus Bouwinnovatie stelde aan de orde dat we over moeten gaan van een projectgerichte naar een productgerichte bouw. Ook de woningbouw is nog niet zo ver. Hoge kosten en lage rendementen naast milieukosten spelen een rol, maar de projectfocus is de belangrijkste last, en dat helpt niet bij industrialiseren. Atto vertelde dat in de woningbouw de stap gezet wordt naar verandering via vraag, aanbod en systeem, met in het systeem aspecten zoals wetgeving en vergunningen. Hij vindt dat we naar een andere focus moeten; productcertificering waardoor industriële bouw de standaard wordt.

NTA IFD en NTA 8086

Gerhard Nijenhuis is bruggenontwerper, oprichter van ipv Delft creatieve ingenieurs en voorzitter van de stuurgroep IFD-bruggen bij de NEN. Hij lichtte toe dat traditioneel iedere brug binnen een project ontworpen wordt, en vertelt hoe de NTA IFD tot stand is gekomen en helpt. De raakvlakken van een brug zijn gestandaardiseerd waardoor onderdelen gemakkelijk vervangen en uitgewisseld kunnen worden, zonder negatieve invloed op het ontwerp. Nu is het moment om de NTA 8086 te gaan toepassen.

Visual

Opnieuw maakten we een mooie visual om de brugdialoog samen te vatten:

Organisatoren

Platform WOW
Kennisplatform CROW
De Bouwcampus
De Bouwagenda
Bruggenstichting
Assetmanagement
Brugdialoog Innovatiegericht inkopen
Assetmanagement
Terugblik: online Brugdialoog over gebundeld aanbesteden
Assetmanagement
Terugblik: online Brugdialoog over hergebruik bruggen
Assetmanagement
Terugblik: online Brugdialoog over inspecties
V&R-opgave
Terugblik: online Brugdialoog over constructieve veiligheid
V&R-opgave
Terugblik: online Brugdialoog over areaalinformatie
V&R-opgave
Terugblik online Brugdialoog 'de driehoek kosten, kwaliteit en risico’s'
V&R-opgave
Terugblik Brugdialoog Bouwlogistiek
V&R-opgave
Terugblik Brugdialoog biobased bouwen
V&R-opgave
Terugblik Brugdialoog Landelijk Prognoserapport Infra
V&R-opgave
Terugkijken: verdiepingssessie Landelijk Prognoserapport Infra
Assetmanagement
Terugblik Brugdialoog Samenwerken in bouwteams