Besloten bijeenkomst: Kennisuitwisseling drie noordelijke waterschappen

Op 12 maart organiseert Platform WOW een kennisuitwisseling met de drie noordelijke waterschappen (Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân en Hunze en Aa's) en hun teams 'projecten'. Het doel is om elkaar beter te leren kennen en inhoudelijk te leren van elkaars ervaringen en werkwijzen. Ook al wordt er al op verschillende vlakken samengewerkt, er is nog winst te behalen door elkaar meer op te zoeken en de lijnen korter te maken. 

Waarom brachten we deze waterschappen samen?

"Het motto van deze dag: Hoe verschillend we soms ook werken als noordelijke waterschappen, we staan voor dezelfde uitdagingen en werken aan dezelfde opgaven."

In het WOW-regiobestuur van Noord-Oost-Nederland bleek dat deze waterschappen al op verschillende vlakken samenwerkten. Er bleek echter nog meer winst te behalen. Op initiatief van de drie teamleiders van de clusters planvorming en projecten is er samen met Platform WOW een bijeenkomst opgezet die zich richtte op het versterken van de samenwerking en het uitwisselen van inhoudelijke kennis. Om ervoor te zorgen dat collega's elkaar sneller opzoeken bij een vraagstuk of juist een oplossing daarvoor. Door elkaar op 12 maart in Veendam te ontmoeten was de eerste winst al behaald. Op de dag zelf troffen collega's elkaar die eerder alleen nog digitaal hadden kennisgemaakt. Ook werden er collega's bij elkaar gebracht die met dezelfde inhoud bezig zijn en werden er contactgegevens uitgewisseld. We kijken terug op een succesvolle bijeenkomst. 

De basis van samenwerken 

Na de opening door afdelingshoofd Jelmer Kooistra, afdelingshoofd van Beleid, Projecten en Laboratorium werd de basis van samenwerken gepresenteerd door Edwin Kaats, experts op het gebied van samenwerken. Daarna werd er gedebatteerd over de huidige beelden over samenwerken aan de hand van stellingen. Daarin bleek dat bij een deel van de mensen de gedeelde ambitie, die zo essentieel is voor een goede samenwerking, niet bij iedereen bekend is. Over de stelling 'Ik heb het te druk om samen te werken' waren dit o.a. de meningen:

 • Samenwerken kan ook een remmende factor zijn. Het moet geen tijdverdrijf worden.
 • In het begin vraagt het veel tijd maar uiteindelijk komt het wel het resultaat ten goede. 
 • Je moet niet in alles willen samenwerken. Er moet wel een directe aanleiding zijn.
 • Soms zie ik de noodzaak niet. 
 • Samenwerken is essentieel om niet het wiel telkens opnieuw uit te vinden. 

Kennissessies: samen de inhoud in

Tijdens twee rondes van kennissessies werden er op de volgende onderwerpen kennis uitgewisseld:

 • Aanleg van zonnepanelen op eigen assets: de uitdagingen, dilemma’s en vraagstukken
 • Samenwerking en Markt: ervaringen vanuit het bouwteam
 • Hoe we de vervangingsopgave circulair gaan maken       
 • Een nieuwe zuivering from scratch opbouwen: dat doe je zo! 
 • Samenwerken en het werken met de Blauwe Omgevingsvisie (BOVI) 
 • Participatie en omgevingsmanagement