Week van de WOW-factor 2021

WOW-factor

In de week van 1 tot en met 5 november investeerden we extra in het creëren van ontmoetingen, samenwerkingsverbanden en duurzaam inspiratie opdoen, door en voor weg- en waterbeheerders. Samen met het netwerk bouwen we aan het programma waarin de professional centraal staat. Want: zonder elkaar ben je niets, met elkaar zijn we alles.

Elkaar vinden op inhoud, interesse en intentie

In deze week heb je vakgenoten binnen het wegen en waternetwerk kunnen ontmoeten en ontdekken zij mee bezig zijn op het gebied van nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Zodat onze verschillende organisaties nog meer van elkaars werk op de hoogte zijn, we voorbeelden van elkaar over kunnen nemen, of juist niet, met elkaar meedenken en elkaars opgave nog meer kennen en respecteren. Alles om ons gezamenlijke doel te dienen: veiliger, duurzamer en efficiënter (vaar)weg- en waterbeheer voor Nederland. Nu en in de toekomst.

Week van de WOW-factor
Terugkijken Kennissessie Timmeren aan de gezonde weg
Week van de WOW-factor
Terugkijken Kennissessie De wegbeheerder aan zet voor de stad van morgen
Week van de WOW-factor
Terugblik Landelijke WOW-dag 2021