Webinarreeks Van Projectmatig naar Programmatisch werken

Wat betekent anders samenwerken voor de eigen organisatie?

Introductie

In maart start er een nieuwe webinarreeks waarin we samen met professionals uit allerlei hoeken verschillende praktijkvoorbeelden delen. Organisaties die steeds meer van projectmatig naar programmatisch werken gaan. Wat betekent dit voor de manier van werken voor de betrokken organisaties? 

Waarom programmatisch werken?

Programmatisch werken wordt gezien als een manier om meer te doen met minder mensen. De enorme vervangings & renovatieopgave is hier een belangrijke reden voor. Een jarenlang ingesleten werkwijze bij publieke opdrachtgevers moet veranderen. Om programmatisch werken mogelijk te maken is onder andere een vorm van werken nodig waarin men over de grenzen van de ‘eigen’ organisaties heengaat. Partijen in de gehele keten moeten op grote schaal de samenwerking zoeken in ‘op waarde gebaseerde ecosystemen’. Hoe kunnen we deze vormen? En wat zijn dan die gedeelde ‘waarden’? Wat kunnen we leren van andere sectoren waar dit al meer vorm heeft gekregen? 

Betekent programmatisch werken nieuwe waarden voor de organisatie?

Programmatisch werken wordt dikwijls vanuit ’de inhoud’ bekeken. Hoe gaan we meerdere bruggen tegelijk aanbesteden en vervangen? De Bouwcampus is er druk mee bezig en bundelt de ervaringen van partijen die hier mee bezig zijn. Ook Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf zijn bezig met een aanpak om minder projectmatig en meer programmatisch te werken. Veel van de ‘aanpakken’ gaan over de wijze van aanbesteden. De techniek. Of de constructie. De meest geschikte contractvorm. Of de wijze van publiek/private samenwerking om de opgave goed in te vullen. 

Wij benadrukken vooral de organisatorische onderdelen van ‘programmatisch werken’. Wat betekent anders samenwerken voor de eigen organisatie? Moeten er ‘nieuwe waarden’ ontwikkeld worden? En waarom is het moeilijk? Iedere organisatie kan op eigen wijze progressie maken door programmatisch werken. Waarbij er geen 'proven concept' 

Waar deze webinarreeks volgen:

  • Je krijgt verschillende inzichten aangereikt waardoor je een beter beeld krijgt van programmatisch werken en hoe je dit binnen jouw organisatie / werk aanpakt. 
  • We maken de verschillende aspecten van programmatisch werken inzichtelijk. 
  • Je krijgt uiteenlopende praktijkvoorbeelden, onder andere van een waterschap en Stedin (netbeheerder).