Tweeluik Infra Lunchlezingen over asfalt

Introductie

Op woensdag 10 en 17 april organiseren we een tweeluik Infra Lunchlezingen over asfalt. We gaan het hebben over de uitfasering van Hot Mix Asfalt en geld besparen door duurzaam wegonderhoud. 

Aanleiding

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat de CO2 uitstoot in 2030 met 55% omlaag moet t.o.v. 1990. Het ministerie van I&W, de provincies en de waterschappen gaan een stap verder met de ambitie om in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair te werken in de aanleg, beheer en onderhoud van de infrastructuur. Ook individuele gemeenten sluiten aan. De focus ligt daarbij op de werkterreinen met de meeste klimaat- en grondstoffen impact. Asfalt is daar één van. 70% van het asfalt ligt bij de gemeenten.