Regionale bijeenkomsten over de vijf nieuwe circulaire proeftuinen

Introductie

Op 12, 13 en 18 april presenteert BouwCirculair vijf nieuwe circulaire proeftuinen. Deze zijn onderdeel van het onderzoeksprogramma van BouwCirculair. Proeftuinen zijn niet alleen nodig om innovaties mogelijk te maken, het zijn ook plekken waar koplopers in vraag en aanbod elkaar ontmoeten en waar kennis wordt gedeeld. In de proeftuinen werken opdrachtgevers en opdrachtnemers samen aan het onderzoeken van duurzame alternatieven voor lineaire materialen en methoden. Met als doel dat deze nieuwe producten worden toegepast. 

Inschrijven

De opgedane ervaringen uit de proeftuinprojecten vertalen we naar lessen en regels die ons helpen om de circulaire toekomst dichterbij te brengen. De eerste proeftuin met cementloos beton voor bestrating is succesvol afgerond. Nu start BouwCirculair met een vijftal nieuwe proeftuinen:

Beton met minder CO2-emissies
1. Proeftuin geopolymeerbeton in constructieve toepassingen

Asfalt met minder primaire grondstoffen
2. Proeftuin Asfalt SMA met 30% PR
3. Proeftuin Biobased asfalt

Wegfundering met minder betongranulaat 
4. Proeftuin Wegfundering met minerale reststof
5. Proeftuin Menggranulaat met minder betongranulaat (<50%)

BouwCirculair zoekt naar opdrachtgevers die willen participeren in een of meerdere proeftuinen. Wil je graag ter plekke meer horen over de mogelijkheden? Bezoek dan een van de drie regionale bijeenkomsten waarin de proeftuinen worden toegelicht en ingericht.

Praktische informatie

  • Het zijn fysieke bijeenkomsten bij de provincie Noord-Holland (12 april), Noord-Brabant (13 april) en Drenthe (18 april).¬†
  • De bijeenkomsten vinden in de ochtend plaats: 09.00 - 12.00 uur.¬†
  • De primaire doelgroep voor deze bijeenkomsten zijn overheden/opdrachtgevers (gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk).

Samenwerkingspartners