Proeftuin SMA Asfalt met PR 30-50 procent

Vanaf april 2023 loopt er een pilot met tien proeftuinprojecten door het hele land, waarbij wordt geexperimenteerd Partiele recycling (PR) in de deklaag met SMA.

Projectbeschrijving

Wanneer asfalt niet meer gebruikt wordt of geschikt is, dan wordt dat eraf gefreesd. Het freesmateriaal kan voor een deel worden gebruikt als toeslagmateriaal voor asfalt. Dit noemen we Partiële recycling, of PR. Een hoge mate van PR is een hoge mate van recycling maar draagt ook bij aan een lagere MKI.

Een weg met asfalt is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Naast een zandbed wordt er een funderingslaag aangelegd en daarbovenop wordt asfalt gelegd. Dat asfalt bestaat weer uit drie lagen: de onder-, tussen- en bovenlaag. Bovenlagen kunnen verschillen in type. Gemeenten maken veel gebruik van SMA (Steen Mastiek Asfalt) gezien de positieve eigenschappen van het SMA.

De toepassing van PR wordt/werd vooral en eigenlijk alleen toegepast in de onder- en tussenlaag en niet in de bovenlaag. Deze laatste is vanzelfsprekend de meest kwetsbare van alledrie. Volgens de richtlijn/regelgeving (Standaard RAW 2020) mag in de deklaag met SMA geen PR worden toegepast. Dat is op zich jammer omdat de PR zorgt voor recycling en verlaging van de MKI. Daarom zijn veel overheden en bedrijven pilots aan het uitvoeren om te onderzoeken wat er toch mogelijk is.

In april 2023 is Bouwcirculair deze proeftuin gestart, waarbij er op tien projecten wordt gemonitord. Bij een positief resultaat zal de monitoring worden ingezet om de regelgeving aan te laten passen zodat recycling en verlaging van MKI (voor een deel) ook mogelijk is in SMA deklagen.

Projectdetails

Regio: gemeenten en provincies verspreid door het land. 

Samenwerkingspartners: Vanuit het netwerk BouwCirculair werd het initiatief genomen om een proeftuin in te richten om zo meer ervaring op te doen. Deelnemers: gemeente Oss, Wetterskip Fryslån, gemeente Arnhem, provincie Groningen, gemeente Waalwijk, gemeente Hoorn, gemeente Meijerijstad, gemeente Veenendaal.

Relevant voor: gemeenten, provincies, waterschappen, aannemers.

Contactpersoon

Daaf de Kok

BouwCirculair

Ketenregisseur

Bekijk meer praktijkvoorbeelden