Opdrachten Ik Onderzoek Wegen

Voorbeelden van opdrachten die lopen en die jij ook kunt doen

Veel jongeren zijn al aan de slag met Ik Onderzoek Wegen om de Nederlandse wegen meer bereikbaar, veilig en duurzaam te maken. Hieronder zie je een aantal voorbeelden van opdrachten die lopen en die jij ook kunt doen.

Wil je één van de onderstaande opdrachten of een andere opdracht doen voor je project, profielwerkstuk of meesterproef? Neem contact met ons op en we vinden samen een mooi project bij jou in de buurt.

Noot: we bemiddelen alleen voor groepsgroottes van één volledige klas of meer.

Meer weten of je klas inschrijven?

Samantha Wicht
Samantha Wicht
Platform WOW
Programmacoördinator Human Capital

Los het fileprobleem op bij jou in de buurt

Wegbeheerders zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten zijn constant op zoek naar manieren om het groeiende fileprobleem aan te pakken. Het fileprobleem zorgt al voor veel overlast en kosten. Dit probleem wordt naar verwachting alleen maar groter in de toekomst.

Kies een knelpunt bij jou in de buurt of overleg met de opdrachtgever over een mogelijke locatie. Analyseer waar de grootste problemen voorkomen, wat daarvan de oorzaken zijn, en ontwerp vervolgens een oplossing om de filedruk te verminderen in samenwerking met de opdrachtgever.

Winnaars van de Eureka!Cup 2016 - het team met de beste oplossing voor het fileprobleem
Winnaars van de Eureka!Cup 2016 - het team met de beste oplossing voor het fileprobleem

Ontwerp een kruispunt voor zelfrijdende auto’s en voetgangers en fietsers

De ontwikkelingen rond de zelfrijdende auto gaan razendsnel. In 2020 zullen er tal van zelfrijdende modellen op de markt zijn. Is Nederland daar dan klaar voor? Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft de ambitie Nederland koploper te maken in verkeersinnovatie: “Nederland heeft alles in huis om wereldwijd voorop te lopen als het om mobiliteit en logistiek gaat.”

Wegbeherende overheidsorganisaties zoals Platform WOW, Rijkswaterstaat en de Provincie Utrecht onderzoeken hoe de overgang naar zelfrijdende auto’s eruit komt te zien. Bijvoorbeeld: hoe moet een kruispunt worden ingericht voor volledig zelfsturende auto’s? Hoe kun je het verkeer – met fietsers en voetgangers – zo efficiënt mogelijk laten doorstromen? Aan jullie de taak Nederland te helpen bij de intrede van zelfrijdende auto’s.

Innovatief ontwerp voor een kruising voor zelfrijdende auto's en voetgangers en fietsers. 

Innovatief ontwerp voor een kruising voor zelfrijdende auto's en voetgangers en fietsers.
Innovatief ontwerp voor een kruising voor zelfrijdende auto's en voetgangers en fietsers.

Minder auto’s en meer fietsers in jouw stad

De Gemeente Den Haag wil meer mensen op de fiets en minder in de auto. Dit is goed voor het milieu, de mens, en de drukte in de stad. De komende jaren trekt de gemeente 13 miljoen euro uit om dé fietsstad van Nederland te worden. Het doel is om 30% meer mensen op de fiets te krijgen in 2020.

In elke gemeente is het gunstig om minder mensen in de auto te krijgen en meer op de fiets. Hoe gaan we dit doen in jouw gemeente? Wat zorgt ervoor dat mensen wel of niet op de fiets gaan? Hoe kan de Gemeente aanpassingen maken in de wegen en voorzieningen om dit doel te halen? Onderzoek de situatie en ontwerp een oplossing in samenwerking met de opdrachtgever.

Presentatie aan de Haagse wethouder op het gemeentehuis van Den Haag
Presentatie aan de Haagse wethouder op het gemeentehuis van Den Haag

Gepland onderhoud op de drukste brug van Nederland

In 2020 gaat er groot onderhoud plaatsvinden aan de Brienenoordbrug bij Rotterdam. Er wordt dan een hele zomer lang consequent één rijstrook afgesloten op de route van knooppunt Terbergseplein naar knooppunt Ridderkerk (Noord-Zuid). De Brienenoordbrug wordt zo intensief gebruikt, dat het nu al bekend is dat er hierdoor file gaat ontstaan, als er niet op tijd maatregelen worden genomen. Maak een plan om de verkeershinder in deze periode zo veel mogelijk te beperken. Lever dit plan in in de vorm van een rapport, waarin je je onderzoek beargumenteert.

Ook andere bruggen, sluizen en belangrijke wegen worden regelmatig onderhouden. Deze opdracht kan ook worden ingezet voor een lokaal gepland onderhoud in jouw provincie of gemeente.

Marcel Kraus van Rijkswaterstaat neemt de adviezen in ontvangst - hier kan hij iets mee!
Marcel Kraus van Rijkswaterstaat neemt de adviezen in ontvangst - hier kan hij iets mee!

Veilig en vlot doorrijden op de divergerende diamant

De aansluiting tussen de rijksweg A2 en de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU N230) bij Maarssenbroek is een zwaarbelaste aansluiting. In de ochtend- en avondspits leidt dit tot wachtrijvorming en gevaarlijke situaties bij het wisselen van rijbaan. De Provincie Utrecht heeft onderzoek laten doen naar verschillende verkeerstechnische oplossingen. Hieruit is de ‘divergerende diamantaansluiting’ als meest effectieve oplossing naar voren gekomen.

Maak een uitgewerkt ontwerp van een goede en duidelijke weginrichting van de divergerende diamantaansluiting voor de A2/NRU bij Maarssenbroek. De divergerende diamant kan ook op andere locaties een goede oplossing zijn om verkeersproblemen op te lossen. Deze opdracht kan ook worden ingezet in opdracht van andere gemeenten en provincies.

Onderzoek naar de divergerende diamant op het Niftarlake College in Maarssen.
Onderzoek naar de divergerende diamant op het Niftarlake College in Maarssen.

Andere opdrachten

  • Verkeer rond de school - analyseer en verbeter de verkeerssituatie en maak het verschil op je eigen school!
  • Ontwerp het bushokje van de toekomst.
  • Wat als het mis gaat? Gevaarlijk transport.
  • Hoe voorkomen we klapbanden bij overbeladen vrachtwagens?
  • Hoe promoten we meer elektrisch rijden in jouw gemeente?
  • Verbeter de wijk - vlotter, veiliger en duurzamer verkeer in jouw wijk.

Heb jij een verkeerssituatie in jouw omgeving die je opvalt waar je iets aan wilt doen? Laat het ons weten en wij brengen je in contact met een opdrachtgever bij Rijkswaterstaat, provincie, gemeente of waterschap.