Community of Practice

Elkaar ontmoeten rondom je vak

In november 2021 zijn er zeven Communities of Practice (CoP) gevormd. Hierin komen professionals uit het (vaar)weg- en waterbeheer met acht tot vijftien vakgenoten bij de overheid (rijk, provincies, gemeenten, drinkwaterbedrijven, havenbedrijven en waterschappen) samen om ervaringen met elkaar uit te wisselen en kennis te delen. 

De volgende Communities of Practice zijn gevormd:

  • Asset management 
  • Innovatie
  • Omgevingsmanagement 
  • Inkoop & aanbesteding
  • Informatiemanagement
  • Waterkwaliteit & - kwantiteit 
  • Vaarwegbeheer 

De CoP's worden begeleid door een professionele intervisiebegeleider en draaien rondom de 'practice', oftwel de beoefening van je vak. Aan de hand van concrete cases wordt er kennis en ervaring tussen vakgenoten uitgewisseld zonder dat daarbij van tevoren precies vaststaat wat eruit moet komen. We hopen dat deze communites of practice het startpunt zullen zijn van waardevolle samenwerkingen. De CoP is voor iedereen, of je nu al 40 jaar ervaring hebt of net start in een bepaald vakgebied. Juist de diversiteit maakt dat er veel van elkaar geleerd kan worden.

Contactpersoon

Romana Oosterbeek
Romana Oosterbeek
Platform WOW
Eventmanager en communicatieadviseur