Meeloopdagen 2022: verhalen en foto's

31 oktober tot en met 4 november 2022

Ga naar de Meeloopdagen 2023

Ongekend enthousiasme

Logo Week van de WOW-factorIn de Week van de WOW-factor 2022 liepen maar liefst 250 collega's in het weg-, vaarweg en waterbeheer mee met een vakgenoot in een andere organisatie. Met een geweldig aanbod vanuit gemeentes, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, havenbedrijven, drinkwaterbedrijven, kennisinstellingen, koepelorganisaties en marktpartijen, is er volop kennis en ervaringen uitgewisseld. Op die manier inspireren we elkaar, zorgen we dat het wiel niet steeds opnieuw hoeft te worden uitgevonden én ontstaan er nuttige samenwerkingen.

Bekijk de verhalen

Twee RWS'ers lopen mee bij Waterschap Rijn en IJssel

Edwin Bleijenbergh en Piet Stolk van Rijkswaterstaat liepen een dag mee met John Ebbelaar van Waterschap Rijn en Ijssel. "Mooi om te zien hoe bijvoorbeeld de betrokkenheid van Rijkswaterstaat bij het Programma Integraal Riviermanagement inhaakt op de uitvoering van het Hoogwaterbeschermings-programma door het waterschap," vertelden ze.

Lees het verslag

Meelopen bij iconisch project Markermeerdijken

Rob Willems is directeur Techniek en Technisch management PPO van Rijkswaterstaat. Hij liep een dag mee bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en deelde kennis met onder andere Anita Willig-Kos, die lid is van het alliantiemanagementteam Markermeerdijken.

Bekijk het verslag op LinkedIn

Alles leren over peilbeheer

Theo Mul van Technolution liep een dag mee met zijn naamgenoot Theo Witteman - peilbeheerder bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Hij leerde daarbij over het poldersysteem, boezems, tocht en ringvaart, peilbesluiten, onderbemaling, opzet door de wind, telemetriesystemen, sensoren en besturing op afstand. Genoeg inspiratie om met zijn bedrijf verder te werken aan watermanagement!

Bekijk het verslag en de foto's op LinkedIn

Op pad langs natuurvriendelijke oevers

Ans Romijn van Provincie Noord-Holland nam een kijkje in de keuken van Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier. Vol enthousiasme werd ze meegenomen langs locaties waar het waterschap natuurvriendelijke oevers heeft aangelegd. "De afgelopen maanden heb ik veel mogen leren over alles wat de aanleg van deze oevers te maken heeft, maar ook het aspect beheer is bijzonder interessant en belangrijk."

Bekijk het verslag op LinkedIn

Omgevingsmanagers delen kennis

Eugenie ten Hag van de provincie Noord-Holland liep een dag mee met een collega omgevingsmanager bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Zij liet ons weten: "Ik had een leerzame dag met een collega omgevingsmanager bij HHNK. Het was een hernieuwde kennismaking met de organisatie, zelfde mooie vak, veel overeenkomsten in werkwijze, maar in een andere context."

Er waren echt veel parallellen in het werk. Terugkijkend concludeer ik dat jij/jullie al wel in een eerdere fase met een project aan de slag zijn. De verkenningsfase zit bij ons bij beleid. Maar planvoorbereiding en uitvoering zijn hetzelfde."