Gewoon bijzonder: Petra Hoevenaar van Hoogheemraadschap van Delfland

Het meest bijzondere moment uit Petra haar carrière moet nog komen: de bouw van een gloednieuwe waterzuivering.

Omgevingsmanager

In onze rubriek ‘Gewoon bijzonder’ zetten we collega’s in het zonnetje. Zij doen ‘gewoon’ hun werk en leveren daarmee een bijzondere bijdrage aan veilige en bereikbare wegen en wateren. Petra Hoevenaar is omgevingsmanager bij Hoogheemraadschap van Delfland.

Gloednieuwe zuivering

Het meest bijzondere moment uit Petra haar carrière moet nog komen: de bouw van een gloednieuwe waterzuivering. Het Hoogheemraadschap smeedt op dit moment de plannen voor de meest moderne waterzuivering van Europa. De zuivering moet voldoen aan strengere wettelijke eisen voor de kwaliteit van het gezuiverde water. Petra: “Het is echt ultiem om hieraan mee te mogen werken als omgevingsmanager. Er zijn natuurlijk heel wat waterzuiveringen in Nederland, maar de meeste worden gerenoveerd of er wordt bijgebouwd. Er zijn maar weinig die vanaf de grond nieuw worden neergezet. En dan ook nog een die straks aan alle nieuwe wetgevingen, regels en eisen rondom duurzaamheid en circulariteit voldoet. Hoe tof is dat?”

Voorbereidingen, procedures, vergunningen 

Petra in het veldHet project bevindt zich nu in de planvormingsfase. De uitvoering begint in 2027 zodat de zuivering in 2030 in bedrijf is. Petra: “Werken aan iets ultiems maakt het ook uitdagend. Er zijn veel verschillende organisaties betrokken bij de voorbereiding en er zijn allerlei procedures om te doorlopen. Daar werk ik voornamelijk aan. En laten we niet de Omgevingswet vergeten die op 1 januari in werking is getreden. Die lift lekker mee in alle nieuwigheid van dit project.”

De nieuwe zuivering is een opgave van de waterschappen maar we moeten met zijn allen in de bres springen om dit te realiseren.

Petra Hoevenaar

De grootte van een megafabriek

De nieuwe zuivering komt binnendijks aan de Scheur te liggen op een gebied van bijna 14 hectare. Dit is ongeveer vier hectare groter dan de bestaande zuivering. Petra: “Het is eigenlijk de grootte van een volledige nieuwe fabriek die we bouwen. We bouwen niet alleen een nieuwe zuivering, maar ook een nieuw kantoor en het ingewikkelde ‘spaghetti werk’ dat in de grond zit. Alles om ervoor te zorgen dat de inwoners tijdig worden voorzien van gezuiverd water. En ondertussen blijft de oude zuivering in bedrijf. Er komt een moment dat alles overgaat van de oude naar de nieuwe zuivering. Ook dat plan moet helemaal uitgewerkt worden. Gelukkig heeft iedereen in ons team zijn eigen discipline en dat is maar goed ook met dit soort projecten. We werken volgens het IPM model (de projectmanager, manager projectbeheersing, omgevingsmanager, technisch manager en de contractmanager). Anders zou ik echt niet weten waar ik moest beginnen. De rol van omgevingsmanager ligt mij echt het beste.”

Alle kikkers in de kruiwagen houden 

Petra Hoevenaar bij uitlaatDe nieuwe zuivering wordt in de gemeente Vlaardingen gebouwd. Vlaardingen is dus een belangrijke samenwerkingspartner. Ook de andere gemeenten van Delfland, de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en de Milieudienst zijn belangrijke spelers in het geheel. Petra: “Binnen het waterschap ben je vooral bezig met dijkversterkingen, nieuwe dijken aanleggen. Dat zijn voornamelijk taken die gerepeteerd worden. Het bouwen van een volledig nieuwe zuivering is dat niet. Voor mij is het belangrijk dat ik het integrale beeld behoud. Ik moet alle kikkers in de kruiwagen houden en dan heb ik het niet alleen over externe partijen, maar ook intern. Mijn kracht ligt in het zorgen voor de juiste vraagstelling. Het is belangrijk om goed te luisteren naar directe collega’s en samenwerkingspartners en om de juiste vragen te stellen. Wat daar dan weer uitkomt, kan precies datgene zijn wat ik nodig heb voor een volgende stap. Ook besteed ik veel tijd aan netwerken met waterschap collega's die ook aan zuiveringen werken. Afgelopen februari was er een ‘zuivering-netwerk-dag. Veel collega’s die aan zuiveringen werken, deelden op deze dag hun kennis. Zo zie je hoe belangrijk kennis delen is!"

Het is belangrijk om het netwerk met collega’s uit het land warm te houden want zij werken net zo goed aan een opgave en hebben te maken met dezelfde procedures.

Petra Hoevenaar

Omgevingsmanagement heeft een vogelvlucht genomen

In deze fase van het project haalt Petra haar energie uit het behalen van kleine successen. “De veranderingen die gaan plaatsvinden zijn over het algemeen niet heel wenselijk: geur-, geluids-, en lichtoverlast. Hoe kunnen we er toch voor zorgen dat we zoveel mogelijk draagvlak creëren bij de omgeving? Gelukkig heeft omgevingsmanagement de laatste decennia een vogelvlucht genomen. Vroeger werden mensen heel laat geïnformeerd over werkzaamheden. Dat zorgde natuurlijk voor veel weerstand. Nu zijn er procedures die de impact op de omgeving goed afwegen en inspraak mogelijk maken. Alleen maar goed, want ook de bevolking verandert en als overheidsinstelling moeten wij daarin meebewegen. Dan heb ik het niet alleen over de mondige burger, maar ook over mentaliteit en de manier waarop wij met elkaar willen samenleven. We zijn niet meer hetzelfde instituut van 735 jaar geleden.”

Ik vind het belangrijk om mee te gaan met de samenleving en de procedures van nu.

Petra Hoevenaar

Neem contact op met Petra

Petra Hoevenaar

Hoogheemraadschap van Delfland

Omgevingsmanager

Petra Hoevenaar