Gewoon bijzonder: interview met Marco van Bemmel van Provincie Zuid-Holland

Voordat Marco in dienst kwam bij de provincie, probeerde hij verschillende banen uit. Hij verdiepte zich eerst in dierenverzorging, wat logisch leek na een jeugd op de boerderij, maar kwam er toen snel achter dat veiligheid en verkeer hem meer interesseerde.

In onze rubriek ‘Gewoon bijzonder’ zetten we collega’s in het zonnetje. Zij doen ‘gewoon’ hun werk en leveren daarmee een bijzondere bijdrage aan veilige wegen en wateren. Marco van Bemmel werkt als weginspecteur bij Provincie Zuid-Holland. 

Pilot vroege en late diensten 

Weginspecteur Marco van Bemmel zit in zijn auto.Voordat Marco in dienst kwam bij de provincie, probeerde hij verschillende banen uit. Hij verdiepte zich eerst in dierenverzorging, wat logisch leek na een jeugd op de boerderij, maar kwam er toen snel achter dat veiligheid en verkeer hem meer interesseerde. Via een oud-werkgever hoorde Marco van een pilot bij de provincie met vroege en late diensten voor weginspecteurs. “Ik had op dat moment een vaste baan en had daarom mijn twijfels. Maar na een gesprek ben ik toch ingestapt. Ik herinner me de rommelige start nog goed. Op de eerste dag kregen we wat uitleg en instructie over de dienstauto en daarna werd ik samen met een andere nieuwe collega op pad gestuurd. ‘Hier heb je de sleutel, daar staat de auto.’ Zo ging dat ongeveer. Natuurlijk hadden we onze theorie op zak, maar wat doe je als je voor de eerste keer een stilstaande auto tegenkomt? We keken elkaar vragend aan: ‘Moeten we hier stoppen? Ga jij bellen of ik?’ Tegenwoordig lopen nieuwe collega’s een langere tijd mee met een ervaren collega.”

Ik vind het een eer als ik word gevraagd om nieuwe collega’s in te werken en wegwijs te maken.

Marco van Bemmel

Binnen en buiten

Marco van  Bemmel aan het werk met pionnen en afzetting.In de spitstijd, in de vroege dienst is dat van 06.00 tot 09.00 uur, moet Marco buiten zijn. Daarna verdeelt Marco zijn werkuren buiten en binnen. “Mijn hoofdtaak is het ondersteunen bij incidenten zoals pechgevallen. Ik kan altijd opgeroepen worden door de Incidenten en Coördinatie desk. Verder is het ook mijn verantwoordelijkheid om buiten werkzaamheden en vergunningen te controleren. Bijvoorbeeld als een aannemer een stroomkabel langs de weg aanlegt. Ik voer samen met de aannemer de nulmeting uit, maak de rapportage op, controleer de wegafzetting als de werkzaamheden gaande zijn en doe de oplevering. Is de berm weer netjes en de weg weer schoon? Dat soort zaken.”

Ieder incident is een uitdaging 

Dagelijks heeft Marco te maken met incidenten. Simpele incidenten zoals een pechgeval of een voorwerp op de weg. Maar ook complexe incidenten waarbij hulpdiensten, bergers en schoonmaakdiensten nodig zijn. “Bij een groot ongeval kan het zijn dat de geleiderail of het asfalt beschadigd is. Er kunnen ook brokstukken, glas of ander materiaal op de weg liggen. Er zit een groot verschil tussen de incidenten en de wijze waarop ik moet handelen. Wat is hier nodig? Hoe ga ik het afzetten? In welke volgorde pak ik het aan? De locatie en het moment van het incident spelen ook een grote rol. Sta ik daar op zondagochtend 06.30 uur of maandagmiddag om 17.00 uur?”

Het zijn de afwegingen die het voor mij uitdagend maken, want hoe je het went of keert: het blijft onvoorspelbaar.

Marco van Bemmel

BOA-status: een mooie aanvulling 

Sinds november vorig jaar heeft Marco de BOA-status. Dat is nog wel een beetje zoeken, geeft Marco aan. Voor zowel de organisatie als de individu. Wat mag wel en wat niet? “Ik vind mijn BOA-status nu al van toegevoegde waarde. Ik mag optreden tegen bijvoorbeeld het negeren van een stopteken, stilstaan op de weg (voor de gekste redenen…) of een tractor die op de hoofdweg rijdt in plaats van de parallelweg. Momenteel zijn er vier van de 26 weginspecteurs BOA. Dit wordt nog uitgebreid. Ik hoop dat, als het bekender wordt dat wij ook mogen optreden tegen een aantal verkeersfeiten, mensen zich anders gaan gedragen. Bekeuren is overigens niet het uitgangspunt hoor, waarschuwen is de eerste stap.”

Doorgeven van de bestelling  

Marco van Bemmel in gesprek met collega weginspecteurHet werk als weginspecteur is niet eenzaam, in tegendeel zelfs. Marco heeft veel contact met de hulpdiensten, bergers en aannemers. Hij grapt dat hij soms zou willen dat hij alleen was. “Ik zit veel in de auto, maar bij incidenten of calamiteiten ben ik nooit alleen. Als ik op de plek van het incident aankom, is het belangrijkste de wegafzetting. Daarna heb ik contact met de meldkamer en de hulpdiensten. Ik moet een goede inschatting maken: hoeveel ruimte is er nodig voor de hulpdiensten? Heb ik een berger nodig? Moet er een aannemer komen om het asfalt schoon te maken? Eigenlijk geef ik een soort bestelling door. De politie kom ik vaak tegen in mijn werk. Zij zijn vaak als eerste ter plaatse. Ik ga met hen in gesprek en anticipeer op hun aanpak. Soms duurt een onderzoek een paar uur.”

Vraagbaak en op verkenning 

Marco van Bemmel staat op een kruispunt met achter zich een aangereden auto op een aanhanger.Marco zit prima op zijn plek bij de provincie. “De verschillende werktijden, de combinatie van binnen en buiten en het onvoorspelbare passen goed bij mij. Los van de spitstijden kan ik mijn dag zelf indelen en weet ik nooit exact wat de dag mij brengt. Verkeersmanagers- en deskundigen bevragen mij ook over plannen voor de weginrichting of als er een melding over een locatie buiten is binnengekomen. De komende tijd wil ik simpelweg meer vlieguren maken en meer ervaring en kennis opdoen in mijn rol als BOA. Binnenkort gaan we met een politie-eenheid in gesprek om te kijken waar we elkaar kunnen aanvullen en versterken.”

Neem contact op met Marco

Marco van Bemmel

Provincie Zuid-Holland

Weginspecteur / Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA)

Marco van Bemmel