Meeloopdag Mariette Snijders van Rijkswaterstaat bij provincie Noord-Holland

Verslag in het kader van de Meeloopdagen 2023

Op dinsdag 24 oktober ging Mariette Snyders in het kader van de Meeloopdagen 2023 op bezoek bij Harry Michels van de Provincie Noord-Holland. 

"Ik ben geabonneerd op de WOW-mailings en zag het filmpje van een collega over de Meeloopdagen voorbijkomen. Toen dacht ik: dat kan ik ook wel eens een keer doen," vertelt Mariëtte. "Ik werk nu vijftien jaar bij Rijkswaterstaat en wij krijgen alle ruimte voor dit soort dingen, dus leuk om eens buiten de deur te kijken."

Mariëtte nam deel aan een overleg van het transitieteam van de Provincie Noord-Holland over de V&R opgave. "Ik doe hetzelfde werk, alleen dan bij RWS, en het was heel erg leuk om eens te kijken hoe een ander het doet," kijkt ze terug. "Als wegbeheerders hebben we hetzelfde probleem op het gebied van vervanging en renovatie, maar ook beheer en onderhoud. Er te weinig menskracht en kennis om dat allemaal voor elkaar te krijgen, dus het is zaak om te kijken of we dat op een andere manier kunnen aanpakken."

Tijdens het overleg waren er drie promovendi aanwezig, die hun licht op de V&R-opgave wierpen. "Het was heel leuk om met een hele andere generatie out of the box hierover te denken," aldus Mariëtte. "Wij zijn het gewend om brandjes te blussen en als het druk wordt, doen we het op dezelde manier maar alleen wat sneller. Daarmee gaan we het in de toekomst niet redden. We hebben met andere invalshoeken gekeken naar vragen als: Wat hebben we nodig? Wat voor soort afspraken moeten we maken? Waar gaan we tegenaan lopen als we samenwerken? Hoe doe we het met geld? Wie is de baas? Hoe zorgen we dat het proces gaat lopen?"

Naast deze nieuwe invalshoeken, vond Mariëtte het mooi om te constateren dat de verbinding tussen Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Holland er goed ligt. "Heel veel van collega’s die ik ken bleken al betrokken bij acties van Harry om een coalitie te vormen op dit vlak."

Vanuit de kant van Harry Michels van Provincie Noord-Holland was het interessant om Mariëtte te ontvangen: "Samenwerking met andere beheerorganisaties als Rijkswaterstaat is de kern van mijn opdracht dus ik vond het een mooie gelegenheid om een collega van RWS een kijkje in onze keuken te bieden." Naar aanleiding van deze Meeloopdag lijkt het Harry zelf ook wel eens interessant om eens mee te lopen bij het strategisch beheer van de openbare ruimte van een grote stad. Dus wie dit wil aanbieden, stuur even een mail naar info@platformwow.nl en we gaan het regelen.

Mariette Snyders bij het overleg in Noord-Holland
Mariëtte Snyders , bij het overleg in Noord-Holland