Gewoon bijzonder: interview met Eelco Tukker van de provincie Drenthe

In onze rubriek ‘Gewoon bijzonder’ zetten we collega’s in het zonnetje. Zij doen ‘gewoon’ hun werk en leveren daarmee een bijzondere bijdrage aan veilige wegen en wateren. Eelco Tukker werkt bij de provincie Drenthe als gebiedsregisseur en projectleider gladheidsbestrijding. 

Dichtbij huis

Drie jaar terug pakte Eelco de kans om bij ‘zijn’ provincie te werken met beide handen aan. Geboren en getogen in Drenthe heeft Eelco eerlijk gezegd meer met een klein project in zijn achtertuin dan met een groter project ver van huis. “Dat ik in mijn eigen provincie kwam te werken, trok mij over de streep. Ik had de jaren daarvoor een landelijke, vrij specialistische rol met de focus op aanbestedingen en contracten. Sinds een paar maanden zit ik op mijn nieuwe plek. Ik ben kort gezegd het aanspreekpunt voor alles wat er óp en rondom de Drentse wegen gebeurt. Het gebied is opgedeeld in drie rayons, ik ben verantwoordelijk voor de Zuid-Oost hoek.”

Mijn eigen weg zoeken 

Naast de uitdagingen in het werkveld heeft Eelco ook met zijn eigen uitdaging te maken: een vervolg geven aan het noeste werk van zijn voorganger. “Als gebiedsregisseur heb ik de vrijheid om mijn eigen plan te trekken, tegelijkertijd wil ik niet dat mijn aanpak erg afwijkt van wat anderen doen. Dat is soms zoeken. Gelukkig zijn er al veel uiteenlopende werkzaamheden voorbij gekomen, wat ervoor zorgt dat ik snel thuis ben in het werk. Ik heb veel contact met de gemeente Emmen over het programma Emmen Bereikbaar, waarin ik de belangen van de provincie vertegenwoordig. Wat ook veel voorkomt zijn ontheffingen voor (weg)werkzaamheden, bijvoorbeeld voor kabels en leidingen in de bermen. Maar ook vragen en klachten van inwoners komen voorbij. Een deel wordt door de kantonniers opgevangen, zij kennen het gebied nog beter. Maar als er bijvoorbeeld een vraag komt van een inwoner of een fietstunnel opgeknapt kan worden, dan zorg ik dat dat verder ter bespreking komt."

Als provincie vinden we het belangrijk dat we veilig op de (fiets)wegen kunnen rijden, maar ook dat dit in een fijne omgeving gebeurt.

Infocaster.PlatformWOW.Web.Models.Pages.Image Eelco Tukker

Vakbroedersoverleg gladheidsbestrijding

Eelco vervult, naast zijn werk als gebiedsregisseur, ook een rol in de gladheidsbestrijding. In de afgelopen jaren is er een efficiencyslag geweest waaronder automatisch strooien. “Mijn voorganger heeft deze nieuwe manier van werken samen met de leveranciers en aannemers voorbereid. Daar plukken we nu de vruchten van: de wegbreedte wordt nu op basis van GPS aangepast. Hiervoor moest de chauffeur rijden én ondertussen de strooier instellen. Nu kan de chauffeur zijn ogen op de weg houden. Ook wordt er minder zout verbruikt. Beter voor het milieu én de kosten. In het landelijk Vakbroedersoverleg, waar verschillende wegbeheerders bij zijn aangesloten, worden dit soort verbeteringen uitgewisseld. Denk ook aan een nieuw gladheidsmeldsysteem, waarin het weer en de mate van gladheid worden gemeten en voorspeld. De provincie en Rijkswaterstaat hebben beide toegang tot dit (data)systeem, wat uiteindelijk veel kosten bespaart. De organisatie-overkoepelende samenwerking op dit vlak is onmisbaar."

Kijken naar koppelkansen

De duurzaamheidsopgave zet Eelco soms in een uitdagende positie. “Het doel is dat iedereen zijn opgaven kan realiseren. De oplossing moet er altijd komen. Ik probeer dan ook altijd een open houding aan te nemen: ‘ja, tenzij’. Er komen de laatste tijd veel aanvragen voor middenspanningskabels binnen. Het elektriciteitsverbruik gaat omhoog, er komen meer zonneparken. De energiesector heeft een grote opgave: zij moeten voorzien in de energieopgave. Tegelijkertijd liggen de bermen al zo vol en kunnen de aanvragen bijten met onze eigen opgaven. Het is daarom belangrijk dat ik vroegtijdig in het proces word meegenomen. Gaswinlocaties en olieboorlocaties worden juist opgeheven. Zijn er wellicht koppelkansen?”

Niet altijd weten wat de dag brengt 

Het werk bij de provincie bevalt Eelco erg goed. Niet altijd weten wat de dag brengt, dat maakt het interessant. Ook het nauwe contact met collega’s en aannemers in zijn netwerk geeft hem veel energie. “Drenthe is geen grote provincie: de meeste collega’s ken ik wel en alles zit in een huis. Dat maakt afstemming en uitwisseling laagdrempelig. Ook ‘buiten’ verloopt de samenwerking goed. Denk aan de kantonniers op de weg en de aannemers die de gladheidsbestrijding uitvoeren. Zij worden als eerste opgeroepen bij een calamiteit of barre weersomstandigheden. Met summiere informatie moeten zij onder tijdsdruk anticiperen op de situatie."

Ik heb veel respect voor de mensen buiten en hun inzet. Ik besef me daardoor des te meer hoe hard we elkaar hard nodig hebben.

Infocaster.PlatformWOW.Web.Models.Pages.Image Eelco Tukker

Neem contact op met Eelco

Eelco Tukker
Eelco Tukker
Provincie Drenthe
Gebiedsregisseur en projectleider gladheidsbestrijding