Beter goed gejat dan slecht bedacht - column Astrid Schoon

Astrid Schoon. Fotograaf: Johan de Boer

Astrid Schoon. Fotograaf: Johan de Boer

Sommige beheerders raken verlamd als ze oog-in-oog staan met de hoeveelheid en omvang van de opgaven die op ons af komen. Stikstof, klimaatadaptatie, de bouwopgave, V&R, krapte op de arbeidsmarkt, water en bodem sturend….Niemand weet hoe lang het allemaal gaat duren, laat staan wat er nog aan komt.

Gelukkig zie ik voorbeelden van creatieve oplossingen, die laten zien wat er wél kan. Denk aan de circulaire en duurzame brug die onlangs in Dongen werd geopend, of het pilotproject Emissieloze bouwplaats in Arnhem. Dit soort initiatieven uit de praktijk geven we vanuit WOW graag een podium, zodat anderen ervan kunnen leren en kopiëren. Beter goed gejat dan slecht bedacht!

Banden aanhalen op de Infratech

InfratechOp 18 en 19 januari was ik op de Infratech om de banden aan te halen met onze partners bij provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat en gemeenten. Ook heb ik gesproken met onze collega’s bij andere platforms zoals Bouwend Nederland, CROW en KNW, waar we de komende jaren weer mooie coproducties mee gaan maken. Leuk om te zien dat we ons allemaal met hetzelfde onderwerp bezighouden en daarbij verantwoordelijk zijn voor ons eigen puzzelstukje.

Waar Platform WOW zich wat mij betreft in onderscheidt, is de primaire focus op beheerders bij de publieke sector, de kruisbestuiving over de hele sector van weg- en waterbeheer en de nadruk op ontmoeten.

Infocaster.PlatformWOW.Web.Models.Pages.Image Astrid Schoon

Voorbeelden van creatieve oplossingen

Ook was het interessant om te zien welke innovatieve aanpakken en machines er in de markt zijn en welke toegevoegde waarde die kunnen leveren aan de grote opgaven waar we in onze sector voor staan. Zoals in het CROW-debat over de rol van infrastructuur bij duurzame gebiedsontwikkeling naar voren kwam: we kunnen het ons niet veroorloven om alleen naar vandaag of morgen te kijken. De oplossingen waar wij aan werken hebben een ontwikkeltijd van jaren en blijven daarna nóg langer bestaan. We moeten nu al bezig zijn met hoe de wereld de komende jaren kan veranderen en daar ons werk op aanpassen. 

Ik neem een tas vol nieuwe contacten (én afspraken) mee vanuit de Infratech, maar vooral het vernieuwde besef hoe belangrijk elkaar ontmoeten is.

Infocaster.PlatformWOW.Web.Models.Pages.Image Astrid Schoon

Als je elkaar kent is het zoveel makkelijker om op iemand af te stappen, een ideetje op te gooien, te brainstormen en een vervolgafspraak te maken. Zo krijgen we de versnelling in de impact die we met elkaar willen creëren.

Benieuwd wat er bij jou speelt 

Nog één ding: ik sta versteld van de mooie verhalen van de Gewoon bijzondere beheerders. Mensen die soms misschien te bescheiden zijn, maar juist daardoor ook zo stralen als ze in de schijnwerpers staan. Ken jij een beheerder (werkzaam bij de overheid), die door gewoon zijn of haar werk te doen een bijzondere bijdrage levert aan onze sector? Laat het me weten via ondergenoemde contactgegevens. Je mag me trouwens sowieso bellen of mailen, ik ben altijd benieuwd wat er bij jou in je werk speelt!

Neem contact op met Astrid

Astrid Schoon
Astrid Schoon
Platform WOW
Programmamanager