Acht op de tien recreatievaarders tevreden over de vaarwegen in Nederland

Afgelopen jaar is voor de derde keer door Rijkswaterstaat en provincies samen het Belevingsonderzoek Recreatievaart uitgevoerd. Acht op de tien recreatievaarders zijn tevreden met Rijkswaterstaat (80%) en de provincie (82%) als beheerder van de vaarwegen. Deze percentages zijn lager dan in 2019. In 2019 was 84 procent tevreden over Rijkswaterstaat en 88 procent over de provincie als beheerder van de vaarwegen. 

Over het onderzoek

Rijkswaterstaat en de provincies werken voortdurend aan het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de vaarwegen in Nederland. Om te kunnen bepalen hoe tevreden de recreatievaarder is over de vaarwegen van de provincies en het Rijk, heeft Platform WOW een gezamenlijk belevingsonderzoek gehouden. Er is onderzoek gedaan naar aspecten als de kwaliteit, onderhoud en veiligheid van de vaarwegen, bruggen en sluizen. Het onderzoek omvatte een deel met vaste vragen (algemene tevredenheid en belang en tevredenheid over diverse onderwerpen) en een deel met thematische vragen (hinderbeleving bij werkzaamheden en veiligheid in en rondom het vaarwater). Voor dit onderzoek zijn in 2022 1.959 enquêtes afgenomen onder recreatievaarders.

De ‘hoogste’ tevredenheid van recreatievaarders

Recreatievaarders op de rijksvaarwegen zijn het meest tevreden over de veiligheid van inrichting van de vaarweg (86%). Recreatievaarders op provinciale vaarwegen zijn het meest tevreden over de beschikbaarheid van de vaarweg (89%). Het minst tevreden zijn recreatievaarders op de rijksvaarwegen over het gedrag van de medevaarweggebruikers (50%). Recreatievaarders op de provinciale vaarwegen zijn het minst tevreden over de handhaving op de vaarwegen (49%). 

Wat willen recreatievaarders verbeterd zien? 

Recreatievaarders op de rijksvaarwegen geven aan dat zij met name behoefte hebben aan meer aanlegmogelijkheden, het maaien van de (water)planten in en rondom het vaarwater, verbeterde communicatie en meer controle op en handhaving van het gedrag van medevaarweggebruikers. 

Recreatievaarders op de provinciale vaarwegen geven aan behoefte te hebben aan meer, schonere en betere (gerepareerde) aanlegplaatsen langs de vaarwegen en bij bruggen en sluizen. Daarnaast zouden recreatievaarders graag verbeteringen willen zien in de hygiëne en verzorging van bijvoorbeeld sanitaire voorzieningen in jachthavens. Tenslotte geven recreatievaarders aan dat zij verbeteringen wensen in de communicatie. Zij noemen hierbij verbeteringen in de aanwijzingen rondom stremmingen en aanduiding van bijvoorbeeld ondieptes.