Informeel kennismaken met de werkzaamheden van Waterschap Rijn en Ijssel

Verslag van een inspirerende meeloopdag

In het kader van de Meeloopdagen 2022 liep Edwin Bleijenbergh van Rijkswaterstaat, samen met zijn collega Piet Stolk, een dagje mee met John Ebbelaar van Waterschap Rijn en Ijssel. Lees hier zijn verslag!

Twee RWS'ers lopen mee bij Waterschap Rijn en IJssel

Op dinsdag 1 november nam John Ebbelaar van Waterschap Rijn en IJssel, programmamanager van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, ons mee op sleeptouw binnen de organisatie. Mijn collega Piet Stolk en ik (Edwin Bleijenbergh), beiden werkzaam binnen Rijkswaterstaat, onderdeel Water, Verkeer en Leefomgeving, konden zo op een informele wijze kennismaken met de werkzaamheden die het waterschap zoal verricht.

Standup bijeenkomst

Het is mooi om te zien hoe bijvoorbeeld de betrokkenheid van Rijkswaterstaat bij het Programma Integraal Riviermanagement inhaakt op de uitvoering van het Hoogwaterbeschermings-programma door het waterschap. De dag begon met een ‘standup’-bijeenkomst van het beheerteam Waterveiligheid en vaarwegbeheer, waar wij werden bijgepraat over innovaties en allerhande zaken die in het veld spelen of van belang zijn.

Leren van project- en risicomanagers

Daarnaast hebben wij het afgeronde project van de versterking van de IJsselkade in Zutphen bezocht, een samenwerking tussen o.a. de gemeente en het waterschap, waarbij de kade is verhoogd en het gebied opnieuw is ingericht. Een gesprek met een ervaren projectmanager leerde ons wat er zoal komt kijken bij de verkenning en uitvoering van projecten.

Tenslotte hebben wij een zogenaamde risicobijeenkomst bijgewoond. Onder begeleiding van een ervaren risicomanager hebben wij gebrainstormd over de risico’s die binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma kunnen optreden. Doel hiervan is om deze risico’s in beeld te brengen en om vast te stellen hoe met deze risico’s om te gaan.

Het was een inspirerende dag, waarvoor wij John Ebbelaar, zijn team en de medewerkers van Platform WOW hartelijk bedanken. Wij kunnen het iedereen aanraden om hieraan mee te doen!

Edwin Bleijenbergh en Piet Stolk van Rijkswaterstaat

Edwin Bleijenbergh

Rijkswaterstaat

Manager projectbeheersing

Edwin Bleijenbergh

Piet Stolk

Rijkswaterstaat

Senior adviseur duurzame mobiliteit

Piet Stolk

Doe ook mee aan een meeloopdag als organisatie of als deelnemer

Elk jaar organiseren wij de meeloopdagen in de Week van de WOW-factor. Wil je weten wat je moet doen om als organisatie in 2023 meeloopplekken aan te bieden? Stuur een mailtje naar meeloopdagen@platformwow.nl en we nemen contact met je op.

Wil je als deelnemer meteen een seintje krijgen als de inschrijving voor de meeloopdagen 2023 geopend is? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Platform WOW.