Meerderheid schippers tevreden met beheerders

De meeste schippers zijn tevreden met de beheerders

Zes op de tien schippers (61%) zijn (zeer) tevreden met Rijkswaterstaat als beheerder van de vaarwegen. Dit percentage is vergelijkbaar met het percentage in 2020. Met 74% zijn de schippers op de provinciale vaarwegen dit jaar meer tevreden over de provincie als beheerder dan in 2018 (65%). Schippers op de rijksvaarwegen zijn het meest tevreden over de bedieningstijden van de bruggen en sluizen en schippers op de provinciale vaarwegen over het te woord staan door de sluis-/brug-bedienaar/verkeersbegeleider.

Wat willen schippers verbeterd zien?

Schippers op de rijksvaarwegen geven aan dat zij met name behoefte hebben aan meer ligplaatsen, betere doorstroming bij bruggen en sluizen en het verbeteren van het achterstallige onderhoud aan objecten, bij de ligplaatsen en van het groen. Schippers op provinciale wegen benoemen verbeteringen in de bediening van bruggen, meer ligplaatsen en betere handhaving op overige vaarweggebruikers zoals
recreatievaarders, roeiers of (sport)vissers.

Inzetten op onderhoud bruggen, sluizen en vaarwegen

Voor Rijkswaterstaat zijn het verbeteren van de tevredenheid over het onderhoud van bruggen en sluizen en het onderhoud aan de vaarwegen de aspecten die het meest van belang zijn en dus het meeste effect sorteren om de tevredenheid van de schippers te verhogen.

Voor provincies geldt dit voor het onderhoud van bruggen en sluizen en de mate waarin de ingeschatte reistijd overeenkomt met de daadwerkelijk gemaakte reistijd. Deze aspecten vinden de schippers op provinciale vaarwegen belangrijk. Hier zitten dus de grootste verbeterkansen voor provincies.

Achtergrond van het onderzoek

Om de wensen en meningen van de vaarweggebruikers over de Nederlandse vaarwegen te monitoren voert Platform WOW (Water ontmoet Water) het belevingsonderzoek binnenvaart uit. Platform WOW is een neutrale
partner die de samenwerking tussen vaarweg- en waterbeheerders onderling initieert, faciliteert en stimuleert. Het samenwerkingsverband, bestaande uit de provincies en Rijkswaterstaat, heeft in 2018 een belevingsonderzoek onder binnenvaartschippers voor zowel de rijks- als provinciale vaarwegen uitgevoerd. Rijkswaterstaat heeft in 2020 een individuele vervolgmeting voor deze doelgroep uitgevoerd over de Rijksvaarwegen.