Weggebruikers zijn in het algemeen zeer tevreden

Weggebruikers zijn in het algemeen zeer tevreden

Weggebruikers zijn in het algemeen zeer tevreden over Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeente als wegbeheerder. Dat blijkt uit het wegbelevingsonderzoek dat Platform WOW in december 2021 uitvoerde onder ruim 9000 Nederlandse automobilisten. De tevredenheid is sinds het begin van de metingen voor alle drie typen wegbeheerders flink toegenomen. De hoogste tevredenheid ligt bij Rijkswaterstaat, gevolgd door de provincie en daarna de gemeente. De tevredenheid is ten opzichte van 2019 bij zowel Rijkswaterstaat als de gemeente toegenomen. Bij de provincie is de algemene tevredenheid gelijk gebleven.

Sterke punten van onze wegen

De belangrijkste sterke punten van de Nederlandse wegen zijn volgens weggebruikers de kwaliteit van de (inrichting van de) weg en onderhoud van de wegen. Dit komt bij alle drie de type beheerders terug. Voor Rijkswaterstaat zijn  onderhoud en kwaliteit en inrichting van de wegen pluspunten. Voor de provincie is de staat van het wegdek een pluspunt, en voor de gemeente het rijcomfort. Kwaliteit en onderhoud van de wegen zijn voor weggebruikers aspecten die de wegbeleving positief beïnvloeden. 

Verbeterpunten van onze wegen 

Er zijn ook verbeterpunten waaraan de wegbeheerders kunnen werken. Drie aspecten komen voor zowel de provincies als de gemeente terug: verkeersveiligheid, uitvoering van wegwerkzaamheden en doorstroming, al heeft de uitvoering van wegwerkzaamheden een grotere impact bij de provincie en doorstroming een grotere impact bij de gemeente. Voor Rijkswaterstaat is het beperken van hinder bij de uitvoering van werkzaamheden een aandachtspunt. Aspecten die de wegbeleving negatief beïnvloeden, hebben vaak te maken met de uitvoering van werkzaamheden, de doorstroming en hinder als gevolg van werkzaamheden, obstakels in de berm en de verkeersveiligheid in het algemeen. 

Regionale verschillen 

De verschillen tussen de verschillende RWS-regio’s, provincies en gemeenten zijn niet groot. De regio RWS West-Nederland Zuid scoort het laagst (87% is tevreden), de regio RWS Zee en Delta het hoogst (93% is tevreden). De provincie Groningen scoort het laagst (80% is tevreden), de provincie Fryslân scoort het hoogst (89% is tevreden). Van de gemeenten in het onderzoek scoort Enschede het laagst (73% is tevreden) en Zwolle het hoogst (90% is tevreden). 

Over het wegbelevingsonderzoek

Om kennis over de wensen en meningen van de weggebruikers over de Nederlandse wegen te monitoren, voeren wegbeheerders tweejaarlijks onderzoek uit. Naar aanleiding hiervan kijken de beheerders welke acties zij kunnen oppakken om de tevredenheid nog verder te verhogen. Het in kaart brengen van regionale accenten is hierbij erg nuttig, zodat wegbeheerders van elkaar kunnen leren. Daarnaast kunnen zij verbeterpunten als regio, dus over de grenzen van hun organisatie heen, oppakken.

Platform WOW (Weg ontmoet Weg) bundelt sinds 2012-2013 de wegbelevingsonderzoeken voor zowel de rijks- als provinciale wegen en de gemeentelijke wegen/stadsroutes. Er zijn in totaal 9.301 weggebruikers bevraagd over hun wegbeleving, verdeeld over diverse gemeenten, provincies en RWS-regio’s.

Onderzoeksleider Platform WOW

Letty Francissen
Letty Francissen
Platform WOW
Onderzoeksleider