"Ik ga vooral kijken naar én samenwerken én potentie voor toekomstige digitalisering"

Chris de Vries, jurylid WOW-prijs 2021

Chris de Vries, directeur van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW), is een van de juryleden voor de WOW-prijs 2021. We vroegen Chris naar zijn connectie met WOW en hoe hij denkt over samenwerken.

Wat is jouw kijk op Platform WOW?

Ik ben sinds het ontstaan van platform WOW lid geweest van het bestuur (als representant van de provinciale wegbeheerders). Vervolgens namens de provincie Noord-Holland als directeur Beheer en Uitvoering. Twee jaar geleden ben ik overgestapt naar NDW. Ik draag WOW een warm hart toe. Samenwerken is sowieso nuttig en belangrijk, maar zeker op het gebied van wegbeheer c.a. was en is nog veel samen te ontwikkelen (denk aan efficiënte vormen van beheer, maar ook duurzame leefomgeving en klimaatadaptatie). Het platform is voor wegbeherend Nederland uitgegroeid tot een écht platform.

Wat vind jij het tofste danwel het lastigste aan samenwerken?

Samen met anderen je inzetten voor een groter belang of het belang als geheel vind ik het leukste. Soms is het wel lastig iedereen in de kruiwagen te houden en duurt het ook wat langer. Enig geduld is nodig, maar dan heb je ook wat….

Wat is jouw motivatie om voor de WOW-prijs te jureren?

Naast supporter van WOW zie ik hierin een gelegenheid bij te dragen aan de samenwerking van wegbeheerders. Vanuit mijn huidige functie zal ik natuurlijk vooral kijken naar én samenwerken èn potentie voor toekomstige digitalisering.

Neem contact op met Chris

Chris de Vries

NDW

Directeur

Chris de Vries