Voorkom een tunnelvisie en laat je inspireren door de blik van filosofen

Erik Donkers over de webinars Mobility meets Philosophy

De meet-up Mobility meets Philosophy van 22 november 2019 was een groot succes. Dat smaakt naar meer! Daarom organiseert NMTM vanaf 25 februari opnieuw een reeks rond dit thema. In 5 webinars geven verschillende filosofen hun zienswijze op bepaalde mobiliteitsthema’s. Erik Donkers, bestuurslid van NMTM, is een van de initiatiefnemers. Meer weten over hoe filosofie kan bijdragen aan betere mobiliteit? Lees het interview en neem deel aan de webinars!

Wat hebben mobiliteit en filosofie met elkaar te maken?

“Filosofen benaderen mobiliteitsvraagstukken op een andere manier, wat tot verrassende nieuwe inzichten leidt. Zij gaan terug naar de basis. Zaken die je altijd voor lief hebt genomen, nemen zij opnieuw onder de loep. We proberen bijvoorbeeld alle verplaatsingen in goede banen te leiden. Maar waarom hebben we al die verplaatsingen überhaupt nodig? Ook vinden we 650 verkeersslachtoffers per jaar een geaccepteerd groepsrisico. Maar is iedere dode er niet een te veel? En zou het niet goed zijn om elk slachtoffer aandacht te geven en uit de anonimiteit te halen? Over dit soort en andere vragen gaan onze webinars.”

Wie mogen deze webinars echt niet missen en waarom?

“Beleidsmakers mobiliteit en trekkers van vernieuwende mobiliteitsprojecten willen worden uitgedaagd! Voorkom een tunnelvisie en laat je inspireren door de blik van filosofen. Het levert nieuwe perspectieven op die helpen bij het maken van goed doordacht beleid. Uiteindelijk draagt dit bij aan een vitale mobiele samenleving, die geen hinder oplevert voor de gebruikers.”

Wat willen jullie uiteindelijk bereiken?

“Dat de deelnemers aan de webinars ook echt iets gaan doen met de vernieuwende ideeën. Bij de vorige sessies verwachtten deelnemers al concrete maatregelen te horen die ze konden inzetten in lopende projecten. Maar deze inzichten moet je meteen meenemen in de beginfase van een project, zodat ze kunnen meegroeien. De webinars helpen bij het verwezenlijken van dit doel. En het boek dat we naar aanleiding van de eerste meet-up hebben gemaakt (waaraan ook Platform WOW heeft meegewerkt) is gratis te downloaden op de website van NMTM.”