Samen werken met Platform WOW? Word regionaal programma adviseur!

De uitdaging is om, steeds met de blik van de gebruiker, te kijken naar onze gezamenlijke opgave als weg- en watermanagers in de publieke sector. De gebruiker wil vlot, veilig en goed geïnformeerd zijn bestemming bereiken, in een veilige en duurzaam ingerichte leefomgeving. En dat kunnen we in de huidige complexe wereld alleen voor elkaar krijgen als we breder kijken dan ons eigen beheersgebied. Als we als beheerders samenwerken, samen optrekken, ons samen verantwoordelijk voelen.

Regionaal programma adviseur, verbinder Platform WOW (8-16 uur per week)

Platform WOW is het platform dat deze organisatie overstijgende blik onder de beheerders van wegen, vaarwegen en water bij de Nederlandse overheid stimuleert. Hoe? We organiseren en faciliteren ontmoetingen zodat kennisuitwisseling plaatsvindt en beheerders elkaars opgave kennen. We identificeren welke onderwerpen actueel of relevant zijn voor het netwerk, brengen discussie op gang. En waar mogelijk nemen we drempels weg, die een oplossingsrichting in de weg kunnen staan. 

Het programmabureau van Platform WOW is ondergebracht bij Rijkswaterstaat. Voor een periode van ongeveer een jaar zoeken wij een of meer professionals die die organisatie overstijgende blik eigen zijn en die zich specifiek richten op versteviging van het netwerk in de regio’s Noord- en Zuid-Holland. In de regio’s staat een structuur van besturen, waarin verschillende WOW partners zijn vertegenwoordigd. We zoeken een collega die in staat is de verschillende partners (gemeenten, waterschappen, provincies, Rijkswaterstaat, haven- en drinkwaterbedrijven) met elkaar te verbinden op elk niveau. Iemand die snel door heeft welke onderwerpen nou écht actueel of relevant zijn binnen het regionale netwerk van (vaar)weg- en waterbeheerders, iemand die in mogelijkheden denkt. De partners in een regio geven feitelijk uitvoering aan bovenstaande. Maar jij bent degene die de (latente) behoefte met hen identificeert en helpt prioriteren. Vervolgens vertaal je deze samen met de programmabureau-collega’s door naar concrete en impactvolle activiteiten, in welke vorm dan ook. Waar logisch, vertaal je de regionale activiteiten door naar landelijke initiatieven.

Wanneer ben jij tevreden?

 • Als de doelgroep in jouw regio Platform WOW logischerwijs vindt en benut, in de geest van waar WOW voor staat.
 • Als het bereik van WOW in jouw regio groeit, binnen de beoogde doelgroep.
 • Als je identificeert welke gedeelde behoefte regionale partners hebben en deze met hen vertaalt naar activiteiten (3 regionale activiteiten in een jaar).
 • Als de activiteiten en interventies impact hebben c.q. het samenwerken makkelijker en effectiever maken.

Het is in deze rol cruciaal dat je je goed kunt verplaatsen in verschillende perspectieven van beheerders. Het is jouw verantwoordelijkheid te bouwen aan het WOW-netwerk met als doel van 1+1 drie te maken. En met jouw ondernemerszin ook WOW naar het volgende niveau te brengen.

Wat vraagt deze rol praktisch van jou?

Werk- en denkniveau: HBO – WO. Het betreft een medior/senior niveau, Rijksoverheidschaal 11/12.

Tijdsbesteding: 8-16 uur per week, gedurende ca en jaar.

Locatie: Randstad, waarbij goede aansluiting met andere regio adviseurs en het programma bureau (Utrecht) een vanzelfsprekend onderdeel is van jouw rol.

Welke kennis en ervaring breng je mee?

 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring met de uitvoering en advisering binnen van complexe projecten en bent daarin aantoonbaar succesvol.
 • Je bent nieuwsgierig, je hebt een scherp oog voor relevante nieuwe contacten en onderwerpen, en je verdiept je hier graag in.
 • Je hebt aandacht voor belangen van verschillende organisatie of partners en weet daar de gedeelde belangen in de identificeren.
 • Je weet mensen om je heen te activeren.
 • Je bent een proactief verbinder, kunt goed samenwerken en netwerken, bent politiek-bestuurlijk sensitief, bent creatief en vernieuwend en beschikt over overtuigingskracht.
 • Je beschikt over een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen.
 • Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.
 • Je werkt doelmatig en kostenbewust.

Hoe komen we tot een samenwerking?

Is deze rol jou op het lijf geschreven? Neem dan contact op met Jetske Eefting (Programmasecretaris van Platform WOW): Jetske.eefting@platformwow.nl of jetske.eefting@rws.nl en + 31 6 1108 2625.

Er volgt een kennismaking, waarin ieders verwachtingen duidelijk worden. Is er sprake zijn van een wederzijdse match en past het naast jouw werkzaamheden? Dan maken we met betrokken organisaties een overeenkomst op. Detachering of IF behoort ook gewoon tot de mogelijkheden.