Stand van zaken doorontwikkeling WOW-koers en jaarverslag 2019

In 2019 is er het een en ander veranderd binnen Platform WOW. Het Weg en Water bestuur is samengevoegd tot één bestuur. Ook namen er een aantal mensen uit het programmateam afscheid en is er een nieuw programmamanagement ingericht. Maar belangrijker nog is dat Platform WOW samen met het bestuur én mensen uit het (vaar)weg- en waternetwerk aan de koers voor de komende periode is gaan werken. Programmamanager Dorien ten Have neemt je mee in de doorontwikkeling van de koers. Check ook het jaarverslag van 2019

Stand van zaken doorontwikkeling WOW-koers

Platform WOW bestaat inmiddels 13 jaar. De wereld ontwikkelt zich sindsdien in een rap tempo en wij willen blijven meebewegen. Daarom is Platform WOW in de tweede helft van 2019 gestart met de doorontwikkeling van het platform. Om de WOW-koers uit te stippen die past bij de behoefte van ons netwerk. Dit doen wij uiteraard samen met het WOW-bestuur en mensen uit het netwerk. In december kwam het platform samen met een vertegenwoordiging vanuit het netwerk: (vaar)weg- en waterbeheerders die wilden meedenken over de koers. Een van de resultaten was een nieuwe formulering waar het platform voor staat:

WOW brengt samen. Jij wilt jouw opgave verder brengen. Platform WOW helpt jou daarbij. Door je te verbinden met collega weg- en waterbeheerders in het publieke domein. En zo relevante kennis, ervaringen, mensen en organisaties bij elkaar te brengen

Platformwow

In 2020 werken we aan de volgende punten om de koers van Platform WOW verder te brengen: 

  1. Herkenbaarheid: Het moet voor (potentiële) gebruiker duidelijk zijn waar platform WOW voor staat, voor gaat en waar je WOW voor benadert.
  2. Netwerk: Versterking en duurzaam verbinden van partijen, met speciale aandacht voor de regio’s.
  3. Impact: Stimuleren van de benadering van de gezamenlijke opgave. Drempels wegnemen om dingen verder te brengen en altijd onderzoeken of er in de vervolgstappen gefaciliteerd moet worden.
  4. Verhouden: Platform WOW kent de eigen plek, werkt samen met en wijst de weg in het landschap van de verschillende netwerken, organisaties, platforms.
  5. Professionalisering van het programmabureau in het kader van wendbaarheid enerzijds en overdraagbaarheid en inzichtelijkheid van werkzaamheden anderzijds.

Hier gaan we het komende jaar aan werken om jou als (vaar)weg- en waterbeheerder nog beter ten dienste te staan.