Bouwen aan de koers van Platform WOW

Het komende halfjaar denken we samen met het WOW-bestuur en het water- en wegennetwerk na over de nieuwe koers. De aanleiding hiervoor? Onder andere de impactvolle ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, klimaatverandering en duurzaamheid in het afgelopen decennium. Samen met de nieuwe leden van het programmabureau is dit het moment om opnieuw te kijken hoe we samenwerking tussen de organisaties bevorderen en zo efficiënt mogelijk inrichten. In het opstellen van de nieuwe koers worden leden uit het netwerk betrokken en wordt de samenwerking met andere platforms versterkt. Het belangrijkste doel blijft overeind staan: het efficiënt uitvoeren van het beheer van wegen, vaarwegen en water. 

Tijdens de week van de WOW-factor brachten wij meer dan 1000 weg-, vaarweg- en waterexperts bij elkaar

In september vond de Week van de WOW-factor plaats. We organiseerden voor de vijfde keer de WOW-meeloopdagen waarin dit jaar 250 collega's een kijkje namen in de keuken van een collega water- en (vaar)wegbeheerder. Bij de landelijke WOW-dag op 19 september kwamen 400 weg- en waterbeheerders bij elkaar. De dag begon met het ronde tafelgesprek waarbij actuele nieuwsitems over thema's als duurzaamheid, smart mobility, data en assetmanagement werden besproken. Daarna gaven zij elk een university, die je als podcast kunt terugluisteren! Aanrader voor het woon-werkverkeer. Ook vond het Young Professionals kennisfestival in deze week plaats. Op deze dag kwamen ruim 60 jong professionals bij elkaar om met elkaar uit te zoeken hoe je omgaat met een grote complexe opgave als de vervanging en renovatie opgave. De deelnemers werd gevraagd juist in to the box te denken en hun kennis, ervaring, best practices en struggles met elkaar te delen. Dit mochten zij einde van de dag bij elkaar brengen in de challenge. De ideeën werden gepitcht. Bijvoorbeeld grote voertuigen verleiden om een andere route te kiezen en ze daarvoor belonen. En opdrachtgevers- en nemers in de studiefase al bij elkaar brengen. Werken vanuit de oplossing. Durf te dromen, te doen en te implementeren. Wauw, wat was dit al met al een mooie week.

We blijven ondertussen hard werken om organisaties en mensen te verbinden

Ondertussen, naast de ontwikkeling van de nieuwe koers, blijven we natuurlijk doen wat we altijd al deden. De organisatie van themabijeenkomsten, workshops, werkgroepen, webinars, meeloopdagen en personele uitwisselingen. Met onderzoeksprogramma’s en onderwijsactiviteiten. Afgelopen maand vond het laatste Bruggenontbijt in de reeks plaats. Nu moeten we bepalen hoe verder want deze opgave blijft ons de komende tijd bezig houden. En dat dit verloopt in samenwerking tussen de organisaties: daar blijven wij ons als WOW hard voor maken. Ook stimuleren wij de kennisontwikkeling op het gebied van smart mobility. Weet jij daar al genoeg over? Je kunt je nu via onze site inschrijven voor een of meerdere open colleges. Wees welkom!

Dorien ten Have, programmamanager Platform WOW

Oproep: wil je meedenken met de nieuwe koers van Platform WOW? Neem dan contact met mij op via dorien.tenhave@platformwow.nl