IRP Durgerdam en Prins Hendrikzanddijk Texel winnen WOW-prijs 2019!

Het Integraal Ruimtelijk Plan (IRP) Durgerdam heeft op 19 september 2019 de WOW-prijs gewonnen. Tijdens de landelijke WOW-dag voor weg-, vaarweg en waterbeheerders ontvingen zij de juryprijs van 10.000 euro om hun project verder te brengen. De publieksprijs van 5.000 euro ging naar Prins Hendrikzanddijk in Texel.

Met de tweejaarlijkse WOW-prijs willen we beheerders van de weg, water en vaarweg aanmoedigen om vooral over de grenzen van de eigen organisatie heen te kijken en bijzondere resultaten te halen door samen te werken met andere partijen. De prijs geeft de winnaars een enorme boost, niet alleen door het geldbedrag voor de doorontwikkeling, maar ook door de PR binnen de wereld van het weg- en waterbeheer. Dit jaar kwamen er 37 aanmeldingen voor de WOW-prijs binnen, die terug te vinden zijn in het WOW-Prijsvraagrapport.

IRP Durgerdam

Het Integraal Ruimtelijk Programma Durgerdam is een plan met de uitgangspunten voor het ontwerp van de dijk die door en langs Durgerdam loopt én het ontwerp van de openbare ruimte in het dorp. Het is ontstaan door een unieke samenwerking van burgers, bedrijven en drie betrokken overheden: het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland. In februari 2019 hebben al deze partijen het plan ondertekend en het wordt nu gebruikt als het totale programma van eisen voor de planvorming en uitvoering. Meer informatie en een video over IRP Durgerdam.

Op maandag 30 september geeft IRP Durgerdam een webinar om de geleerde lessen te delen met andere (vaar)weg- en waterbeheerders in Nederland.

De WOW-prijs jury oordeelde dat dit project de samenwerking van de toekomst is: “Zó hoor je dat als overheid samen met burgers en andere stakeholders te doen” aldus Renze van Houten van Waternet, Sieds Hoitinga van de provincie Fryslân en Arno Valkhof van Rijkswaterstaat. “De mate van burgerparticipatie gaf de doorslag bij onze keuze.”

Hester Faber, projectmanager vanuit Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: “Namens alle partijen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het Integraal Ruimtelijk Programma Durgerdam ben ik bijzonder trots dat ons team de juryprijs heeft gekregen. Het is de erkenning van het bestuurlijke lef om deze andere afslag te nemen. Het is de bekroning op het harde werk van alle betrokkenen, waarbij de inzet van het dorp onmisbaar is gebleken.”

Prins Hendrikzanddijk op Texel

De Prins Hendrikzanddijk is drie kilometer Waddenzeedijk op Texel die op een natuurlijke manier met zand is versterkt. Het idee van de zandige versterking kwam van diverse belangenorganisaties op Texel, waardoor kostbare landbouwgrond gespaard is gebleven. Het project kon alleen worden gestart en gerealiseerd dankzij een unieke samenwerking tussen de partijen: van de realisatieovereenkomst, de financiën, de procedure, tot het intensief samen optrekken met de aannemer in alle openheid met de omgeving.

Projectmanager Anita Willig-Kos: “Wij willen iedereen bedanken die samen met ons dit prachtige project mogelijk heeft gemaakt. Wij willen graag aandacht vragen voor het verhaal achter de mooie beelden en het gebied dat men kan beleven. Die achtergrond daar gaat het om.”

Meer informatie en een video over Prins Hendrikzanddijk.

WOW-prijs 2019 winnaars publieksprijs: Prins Hendrikzanddijk Texel

WOW-prijs 2019 winnaars publieksprijs: Prins Hendrikzanddijk Texel

Praktijkproef Amsterdam

De derde genomineerde uit 37 projecten was Praktijkproef Amsterdam, die zich sinds 2012 richt op het testen en integreren van Smart Mobility-toepassingen in de auto en op de weg. Zo leren ze in de praktijk wat werkt en wat nog verder moet worden ontwikkeld. Dit kan alleen door een intensieve, publiek-private en internationale samenwerking tussen verschillende partijen bij de overheid, marktpartijen en kennisinstellingen.

Meer informatie en een video over Praktijkproef Amsterdam.

Alle genomineerden voor de WOW-prijs 2019 geven een webinar over hun project. De moeite waard om even te kijken, houd dus onze agenda in de gaten.