Innovatiepartnerschap geeft ondernemers en overheid ruimte

Een fietspad van gerecycled plastic afval, een slim gaspedaal om ongevallen en bekeuringen tegen te gaan, geluidscamera’s om kruisingen slimmer te maken…

Een fietspad van gerecycled plastic afval, een slim gaspedaal om ongevallen en bekeuringen tegen te gaan, geluidscamera’s om kruisingen slimmer te maken…

Ondernemers werken op allerlei manieren aan innovaties om ons land duurzamer en veiliger te maken. Maar het blijkt nog niet zo gemakkelijk om voet aan de grond te krijgen bij de overheid. Na het succesvol afronden van een experiment (de beroemde ‘pilot’), moet de vaak beginnende ondernemer mee gaan dingen in aanbestedingstrajecten. Hier strandt het schip dikwijls weer, omdat de organisatie van de ondernemer hier nog niet klaar voor is. Zonde van de innovatiekracht van de markt, waarin antwoorden verscholen liggen op veel vragen waar wij als beheerders dagelijks mee worstelen.

Innovatieruimte in de gewijzigde Aanbestedingswet

De provincie Overijssel erkent dit probleem en maakt gebruik van het Innovatiepartnerschap in de gewijzigde Aanbestedingswet van 2012 om hier oplossingen voor te vinden. In het najaar van 2018 startte de provincie Overijssel het actieprogramma Launching Customership, waarbij bedrijven zich op concrete vraagstukken konden inschrijven.

Een van de programma’s van Launching Customership is Startup in Residence, waarbij de provincie samen met ondernemers aan de slag gaat met een aantal vraagstukken waarvoor innovatieve oplossingen nodig zijn.

Ondernemers in de testfase

Inmiddels zijn er elf ondernemers geselecteerd die de testfase in gaan, onder andere op de volgende onderwerpen:

  • Geautomatiseerde monitoring en voorspelling van de zwemwaterkwaliteit
  • Monitoring en inplannen van de onderhoudsstaat van wegen en kunstwerken (bruggen, sluizen etc.)
  • Monitoring, voorspelling en aansturing van verkeer

Bekijk meer informatie over de innovatieve oplossingen in het magazine (p 12).

In de huidige testfase gaan de ondernemers hun product verder uitwerken tot een versie die ver genoeg is om in de praktijk te testen met medewerkers van de provincie Overijssel. De provincie beslist op basis van de praktijktest en de commerciële aanbieding of ze overgaat tot aankoop van de innovatie.

Vraagstukken die overal spelen

Jantsje op de Hoek: "Het is mooi om te zien hoe deze innovatieve ondernemers met ons werken aan de toekomst van Overijssel. Ze komen met bijzondere ideeën waarmee we ons werk beter, sneller of efficiënter kunnen doen. De vraagstukken die we hebben uitgezet spelen uiteraard niet alleen bij ons, we hebben in heel Nederland met de vragen van de toekomst te kampen. Zodra er concrete resultaten zijn, zullen we de opgedane kennis uiteraard ook met andere beheerders gaan delen. Na de zomer komt er bijvoorbeeld een DemoDay, die we ook in het netwerk van Platform WOW gaan uitzetten.”

Interessante kost die we zeker in de gaten zullen houden!

Meer informatie over het innovatiepartnerschap

 Foto: Provincie Overijssel / Femke Teussink