Wat heeft 2019 voor ons in petto?

Deze column is geschreven door Ariea Vermeulen en Kim Hofhuis, programmamanagers van Platform WOW.

Het nieuwe jaar is al even begonnen, maar wat ons betreft is het nog niet te laat om iedereen uit ons netwerk een gezond en verbindend nieuwjaar te wensen. Laat 2019 een jaar vol kennisdelen, ervaringen uitwisselen en in de praktijk van elkaar leren zijn.

Opereren als een sector

Het is niet altijd gemakkelijk om samen te werken en vaak duurt het langer, maar het resultaat van het samen doen en oppakken is duurzamer. In het laatste voorwoord van 2018 deed Kees Vonk de volgende oproep die we graag aan het begin van dit jaar nogmaals onder de aandacht willen brengen: “Ik roep alle beheerders op om weer een stap te nemen in het opereren als één sector en een stukje autonomie op te geven. Die beweging is ingezet en moet zichtbaar zijn en blijven. De grote vraagstukken kunnen we alleen op die manier oplossen en voor de burger zijn wij één organisatie."

"We are the ones we’ve been waiting for"

Bovenstaande gaat over veranderen en de wil om te veranderen. Barack Obama heeft over verandering mooie woorden gesproken: "Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek." We dragen allemaal bij aan de grote veranderingen die nu spelen, denk aan de enorme invloed van data, klimaatverandering, smart mobility, smart shipping, de energietransitie, et cetera. Zonder jou lukt het niet. Wij streven ernaar, als Platform WOW, samen met jullie deze veranderingen op te pakken en vooral kennis en inspiratie te blijven delen. Dit om ons werk in deze veranderende maatschappij goed te kunnen blijven doen.

Wat heeft 2019 voor ons in petto

Hieronder een kleine greep aan wat Platform WOW aan activiteiten heeft het komende jaar. Naast deze opsomming doet het platform nog veel meer, lees hierover meer op onze website.

Landelijke WOW-dag

Er staan mooie activiteiten op stapel. Zo organiseren we dit jaar de landelijke WOW-dag op 19 september. Zet deze dag vast in je agenda. Mocht je een workshopidee hebben, geef dit aan ons door! Als je zelf een workshop wil geven, doe dit dan altijd in samenwerking met een andere beheerder. Het gaat immers om samenwerken en verbinden.

Belevingsonderzoeken

Dit jaar staan er twee belevingsonderzoeken op de rol. De eerste is het onderzoek onder automobilisten en de tweede onder recreatievaart.

Drie speciale thema’s

  1. Kan Genua ook in Nederland?
    We organiseren een drietal sessies om hier regionaal aandacht aan te besteden. Met de grote vervangings- en renovatieopgave die op alle beheerders afkomt, is dit een groot punt van aandacht voor iedereen. De drie sessies vinden plaats in maart. Dit doet Platform WOW samen met de Bruggenstichting in Den Haag, Overijssel en Den Bosch.
  2. Next-WOW
    Ons eigen Next-WOW, bestaande uit een vijftal studenten met verschillende achtergronden, opleidingen en interesses in zowel water- als wegbeheer. Zij gaan nieuwe kansen voor het platform inzichtelijk maken en meer studenten bij het platform betrekken.
  3. Focuspunten programmaplan
    We hebben in het bestuur vier focuspunten benoemd: Klimaat/duurzaamheid, Assetmanagement/circulair, Data en Smart mobility.

Jongeren en het platform

Ook dit jaar vindt de Eurekacup weer plaats, waarin wij als platform een van de zes organisaties zijn die leerlingen van de middelbare school uitdagen om innovatieve oplossingen te bedenken voor echte, technologische vraagstukken. Het thema dit jaar is circulariteit. Daarnaast zijn we bezig met het ontwerpen van een Technasium Top Award opdracht voor het schooljaar 2019/2020 over klimaat in relatie tot infra/openbare ruimte in samenwerking met stichting Technasium. Ook organiseren we dit jaar weer de Dutch Junior Water Prize op 12 april (voorheen Knappe Waterhoofden). Dutch Junior Water Prize is een nationale wedstrijd voor scholieren tussen de 15 en 19 jaar en draait om het beste idee voor waterinnovatie. De winnaar mag meedoen aan de Stockholm Junior Water Prize in Zweden!

Platform WOW zal naast bovenstaande nog meer oppakken. Hou hiervoor onze website in de gaten.

Naast alle nieuwe ontwikkelingen brengt 2019 voor mij, Ariea, ook verandering. Ik ga voor bijna driekwart van mijn tijd voor Rijkswaterstaat de wereld van drones en de kansen en belemmeringen die er zijn verder verkennen. Ik blijf nog betrokken bij Platform WOW voor de resterende tijd.

Op naar een verbindend 2019!

Tot snel,

Ariea Vermeulen (programmamanager Weg) en Kim Hofhuis (programmamanager Water)