Nieuwe dingen inspireren

Deze column is geschreven door Peter de Visser, Hoofd Stadsbeheer, van de gemeente Zoetermeer.

Nieuwe dingen inspireren

Nieuwe dingen inspireren en daarom zijn we ook erg goed in het starten van pilots, vooral als het om innovatie gaat. Liefst veel pilots, niet altijd met een concreet doel, want innovatief en zeker niet altijd doordacht op het vervolg. Wat als de pilot mislukt, hoe delen we dan de kennis die we hebben opgedaan? En als de pilot lukt, hoe gaan we dan verder met dat positieve resultaat? Want na de pilot komt het echte werk. Niet alleen de uitrol van de concrete toepassing, maar ook het vasthouden van de aandacht en behoud van het draagvlak voor de ontdekte innovatie is dan van groot belang en vraagt veel inzet van alle betrokkenen. Want draagvlak voor een pilot is in de gemiddelde middelgrote gemeente bestuurlijk snel verkregen. Het wordt pas spannend als de pilot uitgerold kan worden want dan vraagt het bestuur zich al snel af hoe de bevolking reageert op de verandering die ze gaan ervaren.

Dutch Innovation Park

Om van elkaar te leren hoe je dat het beste kunt doen wordt 10 januari 2019 door WOW en CROW een bijeenkomst van het Infra Innovatie Netwerk georganiseerd. Daar hebben we in Zoetermeer een zeer inspirerende omgeving voor: het Dutch Innovation Park, waar niet alleen de IT-afdeling van de Haagse Hogeschool, maar ook allerlei start-ups en gevestigde bedrijven een plek hebben gevonden om samen toepassingen van IT-innovaties te ontwikkelen. De opleidingen zijn vooral gericht op cyber security, e-health, big data en smart mobility. Allemaal onderwerpen die ook onze civiele wereld nauw raken. In de voormalige Wajang boterfabriek is een netwerk ontstaan waar pilots van innovaties zich kunnen ontwikkelen tot waardevolle toepassingen.

Voorspelmodel

In dat netwerk is op initiatief van Atos, De Haagse Hogeschool, gemeente Zoetermeer, InnovationQuarter en Metropoolregio Rotterdam-Den Haag de Data Innovatiehub ontstaan, een regionaal onderzoekscentrum voor toegepast big data-onderzoek. Stadsbeheer Zoetermeer heeft daar de vraag neergelegd om voor de gemeentelijke wegen, bruggen en tunnels een ‘voorspelmodel’ te ontwikkelen voor groot onderhoud en vervanging. Voor de voormalige groeistad die Zoetermeer is, komt immers het groot onderhoud en de vervanging in dezelfde korte tijdspanne op ons af als die waarin de stad is gebouwd. Het voorspelmodel voor de kapitaalgoederen in de openbare ruimte moet niet alleen vanuit de gebruikelijke gegevens over theoretische levensduur en inspecties aangeven wanneer groot onderhoud of vervanging van onze wegen bruggen en tunnels aan de orde komt. Het voorspelmodel moet ook gebruik maken van allerlei andere databronnen, zoals demografische ontwikkelingen, verkeersmodellen en data die aanwijzingen kunnen geven over veranderend gebruik van de openbare ruimte. Met het voorspelmodel proberen we nog nauwkeuriger in beeld te brengen of en wanneer en in welke mate groot onderhoud en vervanging in de toekomst nodig zal zijn. Ook andere groeikernen die geconfronteerd worden met een grote vervangingsvraag in korte tijd kunnen baat hebben bij zo’n model. Denk bijvoorbeeld aan Spijkenisse, Capelle a/d IJssel en Almere.

Innovaties in het wegbeheer

Het voorspelmodel voor de kapitaalgoederen openbare ruimte is slechts een voorbeeld van de innovaties die in het wegbeheer ontstaan. Daarnaast zijn er uiteraard ook de nodig technische ontwikkelingen die om bredere toepassing vragen, voorbij de pilots. Bijvoorbeeld bamboe verkeersborden, warmte/koude opslag in het wegdek, energieopwekking, LED, geprinte stalen en kunststof bruggen, hybride bruggen van hout, staal of beton met kunststof dek, vervanging kademuren, et cetera. En dan wordt het pas echt spannend, zoals u kunt lezen in deze nieuwsbrief en kunt ervaren op de bijeenkomst van het Infra Innovatie Netwerk 10 januari 2019 in het Dutch Innovation Park in Zoetermeer.