Nu beschikbaar: Human Factor Bedientaak

Blijven leren en ervaringen delen is ‘de nieuwe normaal’ geworden bij objectbediening.

Zorg vaarwegbeheerders

Sinds september 2016 werkt Platform WOW aan het thema ‘Veiligheid Bediening van Kunstwerken’. Dat had een directe aanleiding: de reactie van de minister van Infrastructuur en Milieu op het rapport ‘Ongeval Den Uylbrug Zaandam – Meer dan de som der delen’. Bij vaarwegbeheerders werd tijdens een bijeenkomst van Platform WOW de zorg geuit over de mate waarin afdoende rekening gehouden wordt met human factors bij het ontwerp en de realisatie van beweegbare objecten. Naar aanleiding van deze zorg besloot Platform WOW om een Human Factor toets voor beweegbare objecten te ontwikkelen. De Human Factor toets zal bestaan uit: Human Factors Weg, Human Factors Vaarweg en Human Factors Bedientaak. De Human Factors Bedientaak is de laatste van de drie methodieken die vanaf nu beschikbaar is.

Voor wie?

De methodiek is toepasbaar voor zowel de centrale als lokale bediening van bruggen en sluizen. Het richt zich op de directe operationele taken die gerelateerd zijn aan de bediening van de kunstwerken (specifiek: bruggen en sluizen). Verkeersmanagement of andere coördinerende taken vallen buiten de scope van deze methodiek. Het doel van de methodiek is om een handreiking te bieden waarmee de bedientaak van kunstwerken kan worden geanalyseerd op human factors aspecten. Concreet biedt de methodiek onderwerpen en aanbevelingen die vanuit een human factors perspectief van belang zijn voor een veilige en efficiënte inrichting van de bedientaak en -omgeving.

In de praktijk

Ellen van der Knaap, programmamanager dynamisch verkeersmanagement bij de provincie Zuid-Holland: “Met veel plezier heb ik gewerkt aan de Veiligheid Bediening Kunstwerken en de Human Factors toets. De provincie Zuid-Holland organiseert voor haar adviseurs en projectleiders binnenkort een themadag waar Human Factors in ontwerp en onderhoud van beweegbare kunstwerken centraal staat. Samen leren en door ontwikkelen is de nieuwe normaal bij objectbediening. We vragen andere beheerders mee te kijken naar incidenten om van hun feedback en ervaringen te leren. Een mooi proces! Bij de provincie Zuid-Holland gaan we actief aan de slag met deze toets!”

Human Factor-toets (natte) beweegbare objecten

Vanaf nu richten we onze de aandacht op het ontwikkelen van de Human Factor-toets (natte) beweegbare objecten. Deze toets kan vrijwillig uitgevoerd worden. We houden rekening met de verschillen tussen de objecten en de omgeving waarin ze bediend worden. Er is ook ruimte voor maatwerk. In deze integrale toets worden de principes uit de Human Factors Weg, Vaarweg en Bedientaak samengevoegd. We verwachten deze Human Factor-toets begin 2019 op te leveren.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk de toets Human Factor Bedientaak.