Open college Smart mobility en het MIRT

Open collegereeks Smart Mobility in Noord Nederland

Introductie

Onder de paraplu van de samenwerkingsagenda RWS/DGMo werken Rijkswaterstaat en Directoraat-generaal Mobiliteit (DGMo) samen uit wat het volwassen worden van Smart Mobility kan gaan betekenen voor de relatie tussen Smart Mobility en het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

Het volwassen worden van Smart Mobility brengt kansen en ook uitdagingen met zich mee. Smart Mobility ontstijgt de fase van projectmatige aanpak. Een verschuiving naar de 'lijn' is wenselijk en noodzakelijk. Hieruit is een werkagenda opgesteld bestaande uit 4 prioritaire activiteiten.

 1. Schaalniveau van besluitvorming en implementatie van Smart Mobility toepassingen
 2. Inzichten in effecten Smart Mobility
 3. Smart Mobility inbedden in de modellen
 4. Aanpassing van bestaande werkprocessen

Aafke den Hollander en Michiel Beck van het Ministerie I&W nemen ons mee in wat deze ontwikkelingen betekenen voor de sector en voor elke professional die hierbinnen werkzaam is, aan de hand van de volgende vragen:

 • Welke mismatches zijn zichtbaar tussen Smart en MIRT?
 • Wat betekent dit voor het reguliere werk?
 • Korte toelichting op alle 4 de prio activiteiten van de werkagenda 
 • Inzoomen op inzichtelijk maken van effecten van Smart Mobility
 • Smart Mobility Monitor
 • Kennisbank
 • Causale relatiediagrammen

Dit college is onderdeel van het opleidingsprogramma ‘Aan het werk met slimme en groene mobiliteit, waarin ervaren professionals, die nu niet werkzaam zijn binnen het werkveld van smart mobility, hiervoor worden opgeleid.

Praktische informatie

Locatie
Provinciehuis, Sint Jansstraat 4, 9712 JN, Groningen
Evenementdatum
15 maart 2024
Tijd
13:00 - 16:00 uur
Kosten
geen
Doelgroep
Wegbeheerders en iedereen met interesse in de integrale duurzaamheidsagenda
Contactpersoon WOW
Rianne Croes
Communicatieadviseur

Sprekers

Profielfoto Aafke den Hollander

Aafke den Hollander

Rebelgroup

Directeur Rebel Living Mobility

Aafke den Hollander

Michiel Beck

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Programmamanager Smart Mobility

Michiel Beck

Samenwerkingspartners