Waterwebinar Think Big Act Small #4: Energie opwekken

Afsluitdijk

Afsluitdijk

Op vrijdag 27 oktober vindt de vierde aflevering uit de waterwebinarreeks 'Think big, Act Small' plaats. Dit keer zoomen we in op het winnen van energie door (afval)water. Door de eeuwen heen zijn waterschappen verantwoordelijk geweest voor o.a. waterveiligheid en -kwaliteit. De noodzaak om duurzamer en circulair te werken wordt steeds groter. Het genereren van energie en elektriciteit uit water kan daar een grote rol in spelen. 

Blue Energy

Pieter Hack spreekt over de Blue Energy techniek, Reverse ElectroDialysis (RED), waarmee Red Stack elektriciteit genereert, precies daar waar zoet en zout water bij elkaar komen. 

Aquathermie

Jeroen de Bruin is verbonden aan Netwerk Aquathermie en vertelt over aquathermie. Wat houdt deze techniek precies in? Hij geeft een overzicht van de sector én hij stipt de voordelen en ook de vraagtekens van aquathermie aan. Is deze techniek bijvoorbeeld ecologisch verantwoord, op grote schaal? En welke partijen dienen samen te werken om ambities waar te maken?

Praktische informatie

Locatie
Teams
Evenementdatum
27 oktober 2023
Tijd
09.00 - 10.00 uur
Kosten
geen
Doelgroep
Iedereen met interesse in waterbeheer
Contactpersoon WOW
Rudy van Beurden
Rudy van Beurden
Presentator

Spreker

Pieter Hack
Pieter Hack
Blue Energy
Jeroen de Bruin
Jeroen de Bruin
Netwerk Aquathermie
Verbinder Governance & Financiering

Meer informatie

RED (Reverse ElectroDialysis) is een vorm van duurzame winning van energie. De ‘brandstof’ bestaat uit zoet en zout water. Rivieren monden uit in zee en het zoete water mengt zich daar met het zoute water. Dit zijn de meest voor de hand liggende geschikte locaties voor de toepassing van RED. Een deel van het rivierwater wordt samen met zeewater geleid langs een membraanstapel in een behuizing, de zogenaamde RED-stack. Hier heeft het bedrijf REDstack dan ook zijn naam aan ontleend. Zout en zoet water worden in de stack gecontroleerd, gemengd en met dit proces wordt elektrische energie gewonnen. Het resulterende brakke water wordt in zee teruggebracht en de elektrische energie wordt aan het net geleverd en vandaar gedistribueerd. De op deze manier gewonnen energie wordt veelal Blue Energy genoemd. Meer over Red Stack

Het Netwerk Aquathermie brengt de mogelijkheden in kaart om met aquathermie gebouwen te verwarmen en/of te koelen om zo een versnelling te brengen in de warmtetransitie. Via deze website deelt het netwerk nieuws, kennis en praktijkervaringen over aquathermie en onderhoudt contact met elkaar. Het netwerk komt voort uit de Green Deal Aquathermie. Meer over Netwerk Aquathermie