Op weg naar duurzame infra in Noord-Brabant

Werk jij bij een gemeente in Noord-Brabant en ben je betrokken bij de aanleg of het beheer van infrastructuur? Dan nodigen we je van harte uit voor de bijeenkomst ‘Op weg naar duurzame infra in Noord-Brabant,’ die INDUSA, het Interprovinciaal Overleg, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Platform WOW op 21 november organiseren.

Tijdens de bijeenkomst krijg je helder wat er nodig is om als gemeente de volgende stap te zetten richting minder uitstoot en uiteindelijk te komen tot een klimaatneutrale en circulaire infrastructuur. Er is veel gelegenheid in diverse werkvormen om het gesprek te voeren en aan te geven waar je behoefte aan hebt bij het oppakken en realiseren van deze transitie. Je hoort welke concrete maatregelen er op diverse werkterreinen nu al mogelijk zijn, bij wie je je kunt aansluiten en waar je terecht kunt met hulpvragen.

Locatie
Provinciehuis, Brabantlaan 1 in Den Bosch
Evenementdatum
21 november 2022
Tijd
12:00 - 18:00 uur
Kosten
geen
Doelgroep
Beleidsmakers, opdrachtgevers, beheerders, inkopers en projectleiders. Alle medewerkers van gemeenten en regionale overheden in Noord-Brabant betrokken bij de aanleg en het beheer van infrastructuur zijn van harte welkom
Contactpersoon WOW
Willem de Kock
Willem de Kock
Projectleider Kennisdeling en Samenwerking

Aanpak met roadmaps

De aanleg en het onderhoud van onze infrastructuur leiden jaarlijks tot de uitstoot van 3 megaton CO₂. Een kwart daarvan komt voor rekening van het Rijk, driekwart voor rekening van gemeenten, provincies en waterschappen. We kunnen samen dus flink verschil maken. Om de markt te stimuleren is het nodig dat we als publieke opdrachtgevers hetzelfde van de bedrijven vragen.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en ProRail ontwikkelden samen met gemeenten, provincies, waterschappen en de markt een aantal roadmaps, die de IenW-werkterreinen met de meeste impact aanpakken. Het Manifest Duurzaam GWW ondersteunt de decentrale overheden bij deze verduurzamingsopgave. We presenteren tijdens de bijeenkomst de roadmaps voor Wegverharding, Kunstwerken, en Weg-, Dijk- en Spoormaterieel.

Op 21 november hoor je hier alles over, bespreken we hoe je hiermee verder kunt en slaan we de handen ineen om daadwerkelijk de volgende stap te zetten.

Programma

12.00 uur - Inloop met lunch

13.00 uur - Opening en welkom door Mevrouw S.M. Otters-Bruijnen, gedeputeerde Mobiliteit, Organisatie & Europese programma’s

INDUSA: wat is dit en wat heb je eraan?

Toelichting door Carla Vosmaer en het Interprovinciaal Overleg (IPO) m.b.t. de mogelijkheden om met meerdere overheden samen te versnellen in de verduurzaming van de infra.

Het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en de markt ontwikkelden gezamenlijk roadmaps voor de werkterreinen Wegverharding, Kunstwerken, en Weg-, Dijk- en Spoormaterieel. Zo werken we samen toe naar klimaatneutrale en circulaire infrastructuur. De trekkers van Rijkswaterstaat Ludo Hennissen, Maya Sule en Dik de Weger presenteren de roadmaps. Aandacht voor wat je nu concreet al kunt doen. 

14.00 uur - Interactief gedeelte; veel ruimte voor verdieping

Tijdens het ‘World Café’ sluiten de deelnemers aan bij drie opeenvolgende gesprekstafels. Elke tafel heeft een deskundige gastheer of -vrouw. Het gesprek gaat over de volgende onderwerpen:

  • Het belang van duurzame infrastructuur en van een gezamenlijke aanpak.
  • Wegverharding: toekomstbeeld, ervaringen en concrete toepassingen.
  • Kunstwerken: toekomstbeeld, ervaringen en concrete toepassingen.
  • Weg-, Dijk- en Spoormaterieel: toekomstbeeld, ervaringen en concrete toepassingen.
  • De gemeente Dongen heeft de markt uitgedaagd door een lagere MKI-waarde te hanteren. Wat kwam daarbij kijken?
  • Hoe werkt de gemeente Eindhoven aan de inzet van zero emissie bouwmaterieel? Hoe passen ze circulair asfalt toe in alle projecten?
  • BouwCirculair over regionale beton- en asfaltketens.
  • Duurzaam inkopen.
  • Tafel 9… uw onderwerp? Heb je een onderwerp dat je graag wilt bespreken dan is er ruimte voor extra tafels. Bel met Lidia Kop, 06 11 58 34 51.

De terugkoppeling van de gesprekstafels, opbrengsten van de dag en eventuele openstaande zaken komen aan bod tijdens de ‘Vissenkom’. Alle deelnemers zitten in een grote kring. Het gesprek vindt plaats door een klein groepje in het midden daarvan. In het midden is er ook een lege stoel. Als je wilt kun je op deze stoel gaan zitten om aan het gesprek deel te nemen. 

16.45 uur - Afsluiting met tips ‘hoe verder?’, waarna netwerkborrel

18.00 uur - Einde

Samenwerkingspartners

Indusa
Interprovinciaal Overleg (IPO)
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Platform WOW