Open college Bijdrage aan duurzame leefomgeving vanuit infrastructurele assets

Introductie

Hoe vertaal je duurzaamheid ambities concreet naar kansen en maatregelen voor infrastructurele assets? Op vrijdag 21 oktober gaan Suzanne Oostra en Dennis Huijbers van de provincie Noord-Brabant op dit vraagstuk in aan de hand van de iVRI: de intelligente Verkeersregelinstallatie.

We passen het instrument Ambitieweb toe op de asset iVRI, waarbij we starten met ambities en deze doorvertalen naar concrete kansen en maatregelen. Na het college heb je inzicht in hoe je duurzaamheid kunt concretiseren voor infrastructurele assets middels een ambitieweb.

Praktische informatie

Locatie
Brooklyn Campus (bij DHM Infra) - Breukelen
Evenementdatum
21 oktober 2022
Tijd
13:00 - 16:00 uur
Kosten
geen
Doelgroep
Wegbeheerders en iedereen met interesse in de integrale duurzaamheidsagenda
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart Mobility: State of the Art
Smart Mobility
Terugkijken: Open college Smart Mobility, praktisch doen!
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart mobility: verkeer en evenementen
Smart Mobility
Terugkijken: Open college Krachtenbundeling bij slimme en duurzame mobiliteit
Smart Mobility
Terugkijken: open college Mobiliteitsvernieuwing en de rol van digitalisering
Smart Mobility
Terugblik open college Investeringstijdslijn voor verkeersmanagement assets
Smart Mobility
Terugblik open college Samenwerkingsagenda Smart Mobility (LVMB)
Smart Mobility
Terugblik Open college - Hebben organisaties ook een reptielenbrein? Over omgaan met veranderingen
Smart Mobility
Terugblik open college: De transitie naar een duurzamer mobiliteitssysteem en multimodaliteit
Smart Mobility
Terugblik open college: Publiek-private samenwerking bezien vanuit private hoek
Smart Mobility
Terugblik open college Crowd management in Amsterdam
Smart Mobility
Terugblik Open college: ontwikkelingen en integraliteit van de laadinfrastructuur
Smart Mobility
Terugblik open college Mens - Voertuig - Gedrag
Smart Mobility
Terugblik open college Bijdrage aan duurzame leefomgeving vanuit infrastructurele assets

Samenwerkingspartners