Symposium Machinerichtlijn Beweegbare Bruggen (wachtlijst)

Introductie

Het maximum aantal deelnemers is bereikt. Je kunt je nog wel inschrijven voor de wachtlijst. Stuur een e-mail naar info@platformwow.nl.

Hierbij nodigen we je uit voor het live symposium op vrijdag 16 september over de machinerichtlijn voor beweegbare bruggen 'Op naar gesmeerde toepassingen'. Om ervoor te zorgen dat elke beweegbare brug op dezelfde wijze aantoonbaar veilig is hebben verschillende overheden (o.a. Provincie Groningen, Noord- en Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam en Amsterdam) samen met CROW het initiatief genomen om een interpretatie van de machinerichtlijn te schrijven. Lees hieronder meer over dit initiatief.

Dit symposium wordt door Platform WOW, de werkgroep (CROW en overheden) en Platform Bruggen georganiseerd.

 

Praktische informatie

Locatie
Van der Valk Utrecht, Winthontlaan 4
Evenementdatum
16 september 2022
Tijd
13.30 - 17.00 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Professionals betrokken bij beweegbare bruggen van overheden, bedrijven en kennisinstellingen
Contactpersoon WOW
Romana Oosterbeek
Romana Oosterbeek
Eventmanager en communicatieadviseur

Het symposium

Deze dag is georganiseerd om de bruggensector op de hoogte te brengen m.b.t. tot de ontwikkelingen in relatie tot de veiligheid van beweegbare bruggen i.h.k.v. ARBO- en verkeersveiligheid en de machinerichtlijn. Voorzitter van deze middag is Fred Westenberg, voorzitter van de Bruggenstichting en onderdeel van het dagelijks bestuur van het Platform Bruggen. 

Lindy Molenkamp namens de provincie Noord-Holland
Lindy Molenkamp, directeur Beheer en Onderhoud van de provincie en WOW-bestuurder, opent de bijeenkomst met haar visie op dit onderwerp: waarom is de provincie mede-initiator van het schrijven van de nieuwe interpretatie, voor welke uitdagingen staan we samen? 

Bob Nonnekens namens CROW
Bob Nonnekens, werkzaam bij het CROW, heeft de afgelopen tijd in samenwerking met verschillende provincies en gemeenten hard gewerkt aan een handreiking m.b.t. de machinerichtlijn, arboveiligheid en verkeers- en vaarveiligheid bij beweegbare bruggen. Bob vertelt deze middag de belangrijkste highlights van de handreiking. Wat weten we inmiddels en hoe gaan we verder?

Radbout van Wezel en Alwin Verdaasdonk namens de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)
Op 23 mei jl. is door de NLA de ‘Werkinstructie beoordelen van gewijzigde machines’  gepubliceerd. Radbout van Wezel en Alwin Verdaasdonk, beide werkzaam bij de NLA, onderdeel van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als specialist (product)veiligheid geven een toelichting op de werkinstructie.

Richard Pijpelink – Istimewa & Arjen Hartman – Yunex Traffic
Op 16 september vertellen Richard Pijpelink en Arjen Hartman over hun ervaring m.b.t. veiligheid van beweegbare bruggen in de afgelopen 15 jaar. Door het uitlichten van verschillende praktijkvoorbeelden wordt uiteengezet of er iets verandert is m.b.t. de omgang met veiligheid en hoe dit door hen word ervaren.

De provincie Noord-Holland sluit momenteel 2 maal; 20 objecten aan bij de 24-uurs centrale in Heerhugowaard. Zodat de bruggen op afstand worden bediend.  Istimewa en Yunex zijn hierbij de verantwoordelijke aannemers.

Katrien Volleman namens NEN
Katrien Volleman vertelt ons over een nieuw initiatief waar NEN samen met belanghebbenden uit de markt binnenkort mee zal starten, namelijk de ontwikkeling van één eenduidige afspraak over IA&E-installaties van beweegbare bruggen.

Prof. Ira Helsloot namens Crisislab
Prof. Ira Helsloot van Crisislab heeft onderzoek gedaan naar proportioneel veiligheidsbeleid van beweegbare bruggen in Nederland en vertelt op 16 september meer over dit onderzoek. Bekijk het onderzoeksrapport. Helsloot giet zijn verhaal in een 'veiligheidscollege Beweegbare Bruggen'. Wat is verkeersveiligheid op een beweegbare brug? Hoe kun je daar mee omgaan? Hoe veilig zijn beweegbare bruggen in Nederland? En welke aanbevelingen staan hierin centraal?

Programma

 

 Tijd

Onderdeel

Wie

13.30-14.00

Inloop

 

14.00-14.10

Opening door dagvoorzitter

Fred Westenberg

14.10-14.20

Welkomstwoord

Lindy Molenkamp

14.20-14.45

Toelichting CROW over de handreiking Veiligheid Beweegbare Bruggen

Bob Nonnekens 

14.45-15.10

Nederlandse Arbeidsinspectie aan het woord

Alwin Verdaasdonk & Radbout van Wezel

15.10-15.25

Aannemers Yunex Traffic en Istimewa aan het woord

Richard Pijpelink &

Arjen Hartman

15.25-15.50

Pauze

 

15.50-16.05

Update NEN-Commissie

Roger van Mil &

Katrien Volleman

16.05-16.35

Veiligheidscollege Beweegbare Bruggen

Prof. Ira Helsloot

16.35-16.45

Afronding: volgende stappen, vooruitkijken en aanmelden klankbordgroep

Fred Westenberg

 

16.45-18.00

Netwerkborrel

 

Sprekers

Lindy Molenkamp
Lindy Molenkamp
Provincie Noord-Holland
Directeur Beheer en Uitvoering provincie Noord-Holland en regiovoorzitter WOW Noord-Holland
Bob Nonnekens
Bob Nonnekens
CROW
Kenniswerker
Ira Helsloot
Ira Helsloot
Radboud Universiteit Nijmegen
Hoogleraar Besturen van Veiligheid
Katrien Volleman
Katrien Volleman
NEN
Consultant standardization
Alwin Verdaasdonk
Alwin Verdaasdonk
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Senior arbeidsinspecteur
Radbout van Wezel
Radbout van Wezel
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Senior Inspecteur/Specialist
Richard Pijpelink
Richard Pijpelink
Istimewa Elektro
Managing Director
Arjen Hartman
Arjen Hartman
Yunex Traffic
Managing director

Waar staan we nu: een nieuwe interpretatie van de richtlijn

Om ervoor te zorgen dat elke beweegbare brug op dezelfde wijze aantoonbaar veilig is hebben verschillende overheden (o.a. Provincie Groningen, Noord- en Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam en Amsterdam) samen met CROW het initiatief genomen om een interpretatie van de machinerichtlijn te schrijven. Achter de schermen werkt de werkgroep 'Compliance Machineveiligheid Beweegbare Bruggen' hard aan een gedegen oplossing. 

Resume: wat speelt er?

Machineveiligheid is een essentieel onderdeel als het gaat om de veiligheid van beweegbare bruggen. Een beweegbare brug wordt als machine gezien en valt hierdoor onder Europese wetgeving van de machinerichtlijn. Deze Europese wetgeving stelt dat een risicobeoordeling en risicoanalyse dient plaats te vinden, maar treedt niet verder in detail. Hierdoor wordt op verschillende wijze gehandeld door verschillende overheden.

Kijk het webinar terug

Op vrijdag 8 juli organiseerde Platform WOW samen met provincie Noord-Holland, CROW en Platform Bruggen een webinar waarin er een update wordt gekeken over de ontwikkelingen van de werkgroep. Ook vertelde Paul Waarts hoe de provincie Noord-Holland omgaat met dit onderwerp en lichtte professor Ira Helsloot een tipje van de sluier op over zijn onderzoek. In opdracht van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Groningen en de gemeente Rotterdam heeft Crisislab onderzoek uitgevoerd naar de veiligheid van beweegbare bruggen in Nederland. 

Bekijk de opname en de presentatie

Werkgroep CROW

Wil je de werkgroep 'Werkgroep Compliance Machineveiligheid Beweegbare Bruggen' en hun ontwikkelingen op de voet volgen? Je kunt volger worden van de werkgroep via Platform Bruggen. Ook kun je contact opnemen met het secretariaat van CROW als je professionele belangstelling hebt om aan de brede werkgroep plaats te nemen. 

Ga naar de werkgroep

Samenwerkingspartners