Lunchlezing Bruggen: Hergebruik in het SBIR-proces Circulaire viaducten

Twee wegwerkers helpen bij het op zijn plaats zetten van de zijkanten van het viaduct tussen IJzendijke en Schoondijke in Zeeuws-Vlaanderen

Twee wegwerkers helpen bij het op zijn plaats zetten van de zijkanten van het viaduct tussen IJzendijke en Schoondijke in Zeeuws-Vlaanderen

Introductie

Samen met Platform Bruggen vervolgen we de reeks lunchlezingen op woensdag 15 september van 12.30 - 13.30 uur. Het onderwerp is Hergebruik met Prefabliggers en viaductonderdelen. De lezing wordt geopend door Platform Bruggen. Jan van Asten van Rijkswaterstaat introduceert het thema SBIR Circulaire viaducten. Vervolgens behandelen twee consortia hun haalbaarheidsonderzoek. Ze nemen ons mee in de resultaten en opbrengsten van de haalbaarheidsstudies binnen deze SBIR-oproep. De nadruk zal deze keer liggen op hergebruik oplossingsrichtingen.

Praktische informatie

Locatie
Online
Evenementdatum
15 september 2021
Tijd
12.30 - 13.30 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Beheerders van infrastructurele objecten
Contactpersoon
Jetske Eefting
Jetske Eefting
Programmasecretaris

Over dit evenement

Twee consortia behandelen hun haalbaarheidsonderzoek van de SBIR Circulaire viaducten. Ze nemen ons mee in de resultaten en opbrengsten van de haalbaarheidsstudies binnen deze SBIR-oproep. De nadruk zal deze keer liggen op hergebruik oplossingsrichtingen.

Casus 1. Hergebruik Prefab Liggers

Dit consortium heeft het volgende opgezet: circulaire viaductdekken bestaande uit herbruikbare prefab liggers die vrijkomen bij demontage van viaducten. Introductie van een platform voor prefab liggers www.liggerbank.nl en een aanzet tot de opzet van een kwaliteitsverklaring. Consortia gevormd door Royal HaskoningDHV Nederland B.V., Dura Vermeer, Vlasman, Haitsma, SGS.

Casus 2. Het eerste nieuwe viaduct van bestaande viaductonderdelen 

Dit consortium heeft het doel om te komen tot een hoogwaardig hergebruik van zo veel mogelijk onderdelen van bestaande viaducten. Daartoe zetten zij de zogenaamde herbruikbaarheidsscan op en brengen zij in beeld wat het potentieel is aan vrijkomende materialen. Consortia gevormd door Antea Nederland BV, Nebest, Strukton Civiel

Reeks van drie: SBIR Circulaire viaducten

Dit is de eerste bijeenkomst in een reeks van drie waarin de Strategic Business Innovation Research, kortweg SBIR met focus op Circulaire viaducten wordt behandeld. SBIR is een manier van inkopen waarmee de innovaties in de markt worden gestimuleerd. We gaan direct in een stroomversnelling: op 15 september, 29 september en 13 oktober lichten we verschillende aanbiedingen van het SBIR proces uit. Vanuit de combinatie van opdrachtgever, aannemer en/of adviesbureau krijg je diepere inzichten uitgelegd over de vraagstelling, technische oplossing en achterliggende overwegingen. 

SBIR Circulaire Viaducten

De ambitie om circulair te werken geldt ook voor het aanleggen, vervangen en renoveren van viaducten en bruggen. Een enorme uitdaging met een flinke urgentie en daarmee ook veel marktpotentie. Om tot een werkende en economisch verantwoorde oplossing te komen werkt Rijkswaterstaat in de Strategic Business Innovation Research (SBIR) Circulaire Viaducten samen met de markt. Het hele proces beslaat negen stappen, waarvan de eerste zeven nu zijn afgerond. Meer weten? Bekijk dan de handige links hieronder.

Reeks Lunchlezingen Bruggen

In de reeks lunchlezingen over bruggen krijg je innovatieve inzichten en praktijkvoorbeelden uit eerste hand van professionals uit het netwerk aangereikt. Hierbij staat de inhoud centraal: wat en hoe? We maken een vertaalslag naar jouw werk: waar begin je en welke ingrediënten heb je hiervoor nodig? Georganiseerd door Platform Bruggen en Platform WOW.

Sprekers

Jan van Asten
Jan van Asten
Rijkswaterstaat
Technisch adviseur duurzaamheid
Wouter van den Berg
Wouter van den Berg
Nebest
Marketing- New Business Manager
Rob Vergoossen
Rob Vergoossen
Royal HaskoningDHV
Leading professional Structural Engineering

Samenwerkpartners

Platform WOW
Platform Bruggen
Bruggen
Lunchlezing Bruggen: Biobased en adaptief bouwen in het SBIR-proces Circulaire viaducten
Bruggen
Lunchlezing Bruggen: Boogviaducten en adaptief bouwen in het SBIR-proces Circulaire viaducten
Assetmanagement
Terugkijken: Lunchlezing Bruggen over innovatief, voorspellend en kostenbesparend onderhoud in de praktijk
Bruggen
Terugkijken: lunchlezing Bruggen over hergebruik in het SBIR-proces