Webinar Klimaatadaptatie in stad en dorp

Introductie

Op vrijdag 11 juni vindt het webinar Klimaatadaptatie in stad en dorp plaats. Hierin komen onderwerpen als wateroverlast, hitte en droogte aan de orde. Ook geeft het webinar inzicht in de verhouding bewoner - professional - gemeentebestuurder rondom het onderwerp klimaatadaptatie. Het webinar is een introductie op het thema klimaataanpassing voor professionals die hier in hun werk mee te maken krijgen.

Praktische informatie

Locatie
Online
Evenementdatum
11 juni 2021
Tijd
9.00 - 10.00 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Professionals geïnteresseerd in klimaatverandering / klimaatadaptatie
Contactpersoon
Ronald Wielinga
Ronald Wielinga
Verbinder

Over dit evenement

Het webinar is het tweede in de reeks van Weersextremen en de watersector, die we samen met Stichting RIONED, STOWA, KNW Waternetwerk en KWR organiseren. In deze serie webinars gaan we samen op reis: van klimaatadaptatie in de stad, naar de effecten van droogte en verzilting, het vinden van alternatieve bronnen en bijvoorbeeld slimme nieuwbouw. Hierin komen zaken als belangenafweging en hoe je als waterbeheerder nu keuzes maakt aan bod. 

Programma

  • In beeld: Hittestress in Arnhem.
  • Hans van Ammers, strategisch bestuursadviseur energietransitie en klimaatadaptatie, vertelt wat klimaatadaptatie voor gemeente Arnhem betekent.
  • Hugo Gastkemper, directeur RIONED, vertelt welke klimaataanpassing makkelijker en lastiger te implementeren zijn.
  • Discussie op basis van poll-vragen en chat.

Over klimaatverandering

Klimaatverandering is bijna dagelijks in het nieuws. Om de effecten en consequenties van klimaatverandering te zien hoeven we helemaal niet meer ver buiten onze landsgrenzen te kijken. In Nederland is de gemiddelde temperatuur de afgelopen eeuw ongeveer 1,5 graden Celsius gestegen en steeds vaker hebben we te maken met weersextremen. Toenemende neerslag in de winter en langere periodes van warmte en droogte in de zomer. En als het dan regent, is dit steeds vaker in piekbuien. Dit heeft gevolgen voor de watersector. Het watersysteem moet zo ingericht worden dat we onder steeds extremere omstandigheden kunnen voldoen aan de verwachtingen vanuit landbouw, natuur en industrie. En niet te vergeten bewoners van stad, platteland, aan de kust of juist op de hoger gelegen zandgronden.

Sprekers

Hans van Ammers
Hans van Ammers
Gemeente Arnhem
Strategisch bestuursadviseur energietransitie en klimaatadaptatie
Hugo Gastkemper
Hugo Gastkemper
Stichting RIONED
Directeur
Rudy van Beurden
Rudy van Beurden
GAAF
Dagvoorzitter

Organisatoren

STOWA
KWR Watercycle research institute
RIONED
KNW Waternetwerk
Platform WOW
Weersextremen en de watersector
Webinar Alternatieve bronnen: voldoende zoet water voor alle gebruikers
Weersextremen en de watersector
Webinar Greenfield: slimme nieuwbouw
Weersextremen en de watersector
Webinar Belangenafweging en weersextremen: hoe maak je keuzes?
Weersextremen en de watersector
Terugkijken: webinar Weer- en klimaatscenario's
Weersextremen en de watersector
Terugkijken: webinar Klimaatadaptatie in stad en dorp
Weersextremen en de watersector
Terugkijken: webinar Droogte: effecten en adaptatie – hogere zandgronden
Weersextremen en de watersector
Terugblik webinar Verzilting: effecten en adaptatie