Verdiepingssessie Landelijk Prognoserapport Infra

Introductie

Steeds meer bruggen, sluizen en andere civiele kunstwerken in Nederland naderen het einde van hun technische levensduur. Een immense vervanging en renovatie klus in de komende decennia, waarvan de concrete impact nog niet scherp is. Duidelijk is wel dat de sector deze klus alleen in gezamenlijkheid kan klaren. 

Onlangs is het TNO-Prognoserapport instandhouding civiele infrastructuur, vervanging en
renovatie gepubliceerd. Dit geeft een eerste beeld van de aantallen, de soorten en de toestand van
onze assets. Ook beschrijft het de kosten van het op orde brengen ervan. Het rapport duidt het
probleem, schept urgentie en leidt tot een gezamenlijk referentiekader en gezamenlijke taal voor het beheer van ons areaal. Op 4 juni organiseren we een online bijeenkomst over dit onderwerp.

Ik ben blij dat we nu inzicht hebben in hoe groot de landelijke opgave is. Ons land staat wereldwijd bekend om de goede infrastructuur, en dat moeten we zo houden. Innovatie en techniek gaan ons daarbij helpen.

Infocaster.PlatformWOW.Web.Models.Pages.Image Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen

Praktische informatie

Locatie
Online
Evenementdatum
4 juni 2021
Tijd
10.00 - 12.00
Kosten
Geen
Contactpersoon
Jetske Eefting
Jetske Eefting
Programmasecretaris

Over deze bijeenkomst

Arie Bleijenberg, auteur van het TNO rapport, neemt ons mee in zijn bevindingen en aanbevelingen over de totale opgave. Vervolgens gaat Arie met Anita Baas (Bouwagenda/Rijkswaterstaat) en Fred Westenberg (Platform Bruggen) in op de betekenis ervan voor infra-beheerders en kennis- en marktpartijen. Hierin verkennen we gezamenlijk oplossingsrichtingen vanuit organisatorisch, technisch en veranderkundig perspectief. Als deelnemer voed je dit gesprek en reflecteer je hierop met elkaar. 

Na deze bijeenkomst met jouw input, is duidelijker hoe invulling te geven aan volgende gezamenlijke stappen: Te beginnen met nóg beter weten wat we wat de stand van ons gezamenlijk areaal is. Maar ook hoe ieder van ons de ‘awareness’ binnen onze organisaties kan vergroten in tijden van vele maatschappelijke opgaven en hoe onze organisaties elkaar onderling kunnen versterken.

Over het prognoserapport

Onlangs overhandigde Bernhard Wientjes namens de Tasforce Bouwagenda het TNO rapport Landelijk Prognose Vervanging en Renovatie Infra aan demissionair minister van I&W en bestuurders van IPO en VNG.

Dit rapport beschrijft de omvang van de totale opgave: zo’n 85.000 bruggen en viaducten, 130.000 kleinere kunstwerken en ruim 3000 kilometer kades en damwanden. Met een gezamenlijke vervangingswaarde van zo’n € 300 miljard. Verreweg het grootste publieke vermogen dat we hebben in Nederland. Ongeveer drie kwart hiervan is in beheer van decentrale overheden, gemeenten, waterschappen en provincies. Een kwart bij Rijkswaterstaat en Prorail.

Het rapport helpt niet alleen bij het genereren van de nodige aandacht richting de V&R-opgave. Ook draagt het bij aan het maken van gefundeerde keuzes, als infrabeheerders in gezamenlijkheid.

Lees meer:

De Nederlandse infrastructuur is verreweg het grootste publieke bezit van Nederland.

Infocaster.PlatformWOW.Web.Models.Pages.Image Arie Bleijenberg

Sprekers

Anita Baas
Anita Baas
Rijkswaterstaat
Programmamanager Infra
Fred Westenberg
Fred Westenberg
Platform Bruggen
Voorzitter
Arie Bleijenberg
Arie Bleijenberg
TNO
Principal Business Developer

Organisatoren

Platform WOW
De Bouwagenda
De Bouwcampus
Platform Bruggen
Assetmanagement
Brugdialoog Innovatiegericht inkopen
Assetmanagement
Terugblik: online Brugdialoog over gebundeld aanbesteden
Assetmanagement
Terugblik: online Brugdialoog over hergebruik bruggen
Assetmanagement
Terugblik: online Brugdialoog over inspecties
V&R-opgave
Terugblik: online Brugdialoog over constructieve veiligheid
V&R-opgave
Terugblik: online Brugdialoog over areaalinformatie
V&R-opgave
Terugblik online Brugdialoog 'de driehoek kosten, kwaliteit en risico’s'
V&R-opgave
Terugblik Brugdialoog Bouwlogistiek
V&R-opgave
Terugblik Brugdialoog biobased bouwen
Assetmanagement
Terugblik: Brugdialoog Industrialisatie
V&R-opgave
Terugblik Brugdialoog Landelijk Prognoserapport Infra
V&R-opgave
Terugkijken: verdiepingssessie Landelijk Prognoserapport Infra
Assetmanagement
Terugblik Brugdialoog Samenwerken in bouwteams